Na nadstavbu Likešovy auly již probíhá projektová příprava. Následovat bude podpovrchové parkoviště

17. 3. 2020 | | Zprávy ze školy vše, studenti před vchodem, vysoká škola ekonomická

Na posledním zasedání Akademického senátu VŠE (AS VŠE) na konci února bylo opět otevřeno téma investičních záměrů Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) po roce 2020. Plánuje se nadstavba Likešovy auly, zapuštění parkoviště pod povrch nebo transformace prostoru skladu Centra informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS).

Podle Přehledu investic VŠE 2020+ zveřejněném na webu AS VŠE se již od minulého roku zahajují přípravné studie pro nadstavbu Likešovy auly (LA). To potvrdil i kvestor VŠE Tomáš Zouhar. ,,Nástavba LA je skutečně největší aktuálně uvažovanou stavební akcí v dohledné budoucnosti, kde probíhá projektová příprava,“ informoval iList Zouhar. Účelem této rekonstrukce je pak podle Přehledu „posílení infrastruktury pro studium moderní architekturou a zázemím“. Celkové náklady se odhadují na 210 milionů korun. ,,Předpoklad je, že způsobilé náklady, výukové prostory tvořící absolutní většinu kapacity, budou pokryty poměrem 85 (dotace) ku 15 (vlastní zdroje),“ vysvětluje Zouhar. Podle něj si pak škola na nadstavbu LA nebude muset brát úvěr.

Nová část Likešovy auly by mohla sloužit internacionalizaci

Na zasedání AS dne 24. února 2020 kvestor vysvětlil, že LA je jediným prostorem, který lze kapacitně rozšířit, a proto s sebou její nástavba nese nejmenší komplikace. Ujistil ostatní senátory, že výpadek při rekonstrukci by neměl výrazně narušit provoz. Rektorka doplnila, že by nad LA měla vzniknout tzv „international tower“, která by byla estetická i ekologická a mohla by sloužit primárně internacionalizaci. Mělo by jít o poslední velký zásah v prostorách areálu.

Projekt pro nadstavbu LA je rovněž se souladem Dlouhodobého záměru VŠE na roky 2016-2020, podle kterého chce VŠE nadále směřovat rozhodující část dotačních i vlastních investičních prostředků do oprav, obnovy a rekonstrukcí a zkvalitňování stávajících vzdělávacích a výzkumných kapacit.

U Nové budovy vznikne klidová zóna

Dalším zmíněným plánovaným projektem je pak zapuštění parkoviště u Nové budovy (NB). ,,Ve střednědobém výhledu je pak následné zapuštění parkoviště u NB pod povrch, transformace povrchu do klidové zóny a návazné řešení příjezdu od vjezdové vrátnice u Staré budovy,“ popisuje plánovanou aktivitu Zouhar. Tato úprava je plánována včetně přípravy na roky 2024-2029 a její odhadované náklady jsou 150 milionů korun.

V současné době je již v průběhu nová výstavba centra archivu a depozitu na ukládání knihovního fondu a dokumentů školy, jakožto veřejnoprávního původce. Podle slov kvestora pak při dodržení harmonogramu Jaro 2021 a přestěhování knihovního fondu přijde na řadu vnitřní transformace prostoru (bez zásahu do obálky budovy) skladu CIKS v 1. patře.

Foto: www.vse.cz

Mohlo by tě zajímat: