Na pohovor si připravte krátké pravdivé příběhy o sobě

2. 1. 2012 | | Kariéra

Kariérní poradkyně Rozvojového a poradenského centra VŠE radí, jak
uspět u přijímacího pohovoru.

Přijímací pohovor má za úkol ověřit správnost údajů v uchazečově
životopisu, případně je doplnit a uvést na pravou míru. Navíc zjišťuje
více informací o kandidátových osobních charakteristikách, respektive
o skutečnostech, které se v CV neuvádějí. Po celou dobu trvání pohovoru
tazatel sleduje uchazečovy komunikační a prezentační schopnosti,
kultivovanost, systematičnost, přesvědčivost všech projevů a také
celkový dojem, který kandidát po sobě zanechá.

Poměrně často se používá specifický styl dotazování, takzvaný
behaviorální pohovor. Při něm má uchazeč uvést konkrétní příklady
situací z profesního nebo osobního života, v nichž prokázal zvláštní
vlastnost nebo dovednost, a to obvykle takovou, která je pro dané pracovní
místo důležitá, typická.

Odpovědi pak slouží tazateli jako jasně formulované argumenty „pro či
proti“ při posuzování kandidáta. Dotazy směřují na úspěchy, ale
zároveň hledají důkazy o dřívějších chybách, nedostatcích nebo
problémech.

O tom, s jakými typy pohovorů se můžete setkat, píše Lenka
Malinová ZDE

Většinou se hodnotí obecně využitelné kompetence (komunikace, týmová
spolupráce, orientace na zákazníka, manažerské schopnosti a další).
Případně se zjišťují reakce na situace, s nimiž se kandidát v dané
práci může potýkat, jako například více úkolů najednou, nespokojenost
klienta, komunikace v cizím jazyce, nedostatek času nebo nedostatek
informací.

A jak se nachystat na zvídavé otázky? Představte si co nejkonkrétněji
danou práci, uvědomte si jednotlivé činnosti a potom dovednosti, znalosti
i vlastnosti potřebné pro jejich úspěšné provedení. Zamyslete se i nad
úskalími této práce. Lze očekávat, že právě tyto prvky budou tvořit
součást pohovoru.

Připravte si krátké pravdivé příběhy, které dokládají, že danými
rysy, znalostmi a obratností oplýváte a již jste je použili. Hodí se
používat příklady z předchozích zaměstnání, ze studentského života
(například skupinové semestrální práce), eventuálně z prostředí
vašich koníčků.

Tím omezíte riziko selhání při pohovoru samotném, získáte dost
sebedůvěry, klidu a nebudete si vyčítat, že jste měli říct něco
jiného.

Příklady otázek

Došlo mezi vámi a vašimi kolegy někdy k rozepři? Co bylo důvodem? Jak
jste reagoval? Jak se věc vyřešila? Udělal byste příště
něco jinak?

Popište, kdy jste musel čelit problémům, které prověřily vaši
schopnost zvládat obtížné situace. Co jste udělal?

Kdy jste v poslední době musel naplno využít svých komunikačních
dovedností?

Popište svůj největší pracovní úspěch.

Autorka působí jako kariérní poradkyně v Rozvojovém a poradenském centru VŠE.

Mohlo by tě zajímat: