Na VŠE vznikne nový MBA program, mezi vyučujícímu budou i odborníci z UC Berkley

17. 7. 2019 | | Zprávy ze školy data byznys ilustrace

Na Vysoké škole ekonomické (VŠE) se již v září otevře nový MBA studijní program se zaměřením na data a analytiku. Do výuky programu „Data & Analytics for Business Management“ se kromě VŠE zapojí také společnosti KMPG a ŠKODA AUTO a prestižní americká univerzita University of California v Berkley (UC Berkley), se kterou uzavřela partnerství Fakulta informatiky a statistiky (FIS). Odborníci z UC Berkley tak budou pravidelně učit na VŠE. Kromě MBA programu se v září 2020 otevře taky profesní magisterský program s obdobným zaměřením.

Podle Jakuba Fischera, děkana FIS, se příliš nemluví o společenské odpovědnosti vysokých škol. „Vysoké školy by kromě vzdělávací a výzkumné role měli významně přispívat k rozvoji společnosti a k řešení sociálně ekonomických otázek. Rozvíjet by měly také spolupráci s vládní i nevládní byznysovou sférou,“ řekl Fischer.

Garantem nového MBA programu se stal Ota Novotný, vedoucí Katedry informačních technologií FIS. „V posledních čtyřech letech dochází v Česku k boomu datových technologií, roste i poptávka po nich. V minulosti si datovou analýzu mohli dovolit pouze velké společnosti. Bylo zapotřebí vlastnit velký datový sklad a mnoho specializovaných nástrojů. Celkové náklady se pohybovaly v řádech milionů korun. V posledních pár letech se to však změnilo a v současnosti si vše potřebné firma opatří během par minut za pár tisíc,“ vysvětluje Novotný. Důležitou roli sehrála institucionální akreditace, která umožňuje VŠE vytvářet a měnit studijní programy. Důležité je ale také zapojení dvou skupin lidí: těch, kteří znají byznys a těch, kteří se vyznají v „data science“. „Náš cíl je připravit lidi, kteří když dostanou byznys zadání, jsou schopni ho sami realizovat od začátku až do konce,“ dodává.

První datově zaměřený MBA program v České republice

Jak dále vysvětluje Novotný, výhodou nového MBA programu je to, že je první čistě datově zaměřený MBA program v České republice. „Je zaměřen přesně na to, jak pomocí datové analytiky získat výhodu v byznyse. Tím pádem tam nejsou žádné obecné předměty financí a marketingu apod., ale všechno je vztaženo k datům a jejích využití,“ dodává. Program je zaměřen primárně na dvě skupiny lidí. „První jsou střední a nižší management firem, kteří se vyznají v řízení společnosti a chtějí se dovzdělat v oblasti datové analytiky. Druhá skupina budoucích absolventů jsou lidi z oblasti dat a datové analytiky, kteří se chtějí posunout na manažerské pozice. Program bude trvat rok a půl, z čehož rok je modulová výuka a půl roku zpracování projektu,“ zakončuje Novotný.

Jak říká David Slánský, vedoucí pražského KPMG Data & Analytics Centre of Excellence, KPMG každý rok dělá globální průzkum mezi řediteli významných firem a pokaždé z odpovědí vychází, že data a analytika patří mezi jejich nejvyšší priority. „Navíc jsme zjistili, že většina z nich se i nadále rozhoduje primárně na základě pocitů místo dat. To byl jeden z impulsů, proč jsme se rozhodli spolupracovat na tomhle programu s VŠE,“ dodává Slánský. Dnes prý již nejsou technické znalosti práce s daty základem úspěchu, jelikož v současnosti již mnoho lidí umí pracovat s daty i bez technického vzdělání. „VŠE proto výborně připravuje své studenty jak v technické, tak v ekonomické a byznysové oblasti.“

Lucie Böhmová  ze ŠKODA AUTO také vidí problém v nedostatku pracovníků zkušených v oblasti datové analytiky a umělé inteligence, což je do budoucna jeden ze strategických plánů společnosti. „Jsme proto rádi, že i my můžeme přispět do budoucnosti vzdělávání datových analytiků a manažerů a to hlavně prostřednictvím projektů, ve kterých studenti navštíví ŠKODA AUTO během povinné praxe,“ dodává.

Více o novém programu se dočtete na tomhle odkaze.

Foto: PR VŠE; redakce iList

Mohlo by tě zajímat: