Národohospodářská fakulta se od posledních voleb změnila

25. 5. 2005 | | Zprávy ze školy

Změna volebního systému do akademického senátu, konečné rozhodnutí v žalobě bývalých vyučujících katedry makroekonomie – dvě současné události připomínající změny, které na FNH odstartovaly na jaře 2003 zvolením skupiny kolem profesora Holmana do fakultního senátu. Jak hodnotí uplynulé dva roky, jsme se ptali i studentů.

Změna volebního systému do akademického senátu, konečné rozhodnutí v žalobě bývalých vyučujících katedry makroekonomie – dvě současné události připomínající změny, které na FNH odstartovaly na jaře 2003 zvolením skupiny kolem profesora Holmana do fakultního senátu. Jak hodnotí uplynulé dva roky, jsme se ptali i studentů.

Události uplynulých dvou let na Fakultě národohospodářské (FNH) upoutaly nejen studenty a učitele fakulty a celé Vysoké školy ekonomické. Vyvolaly řadu emocí a díky své kontroverznosti se dostaly na stránky celostátního tisku a do hlavních zpráv televize Nova.

Vzrušené dění na FNH vyvolalo odvolání prof. Roberta Holmana z výuky. Následovaly volby do fakultního akademického senátu, kdy kandidáti kolem profesora Holmana dokázali zmobilizovat masu studentů a volby jednoznačně vyhráli. Doc. Iva Straku vystřídal ve funkci šéfa fakulty Jiří Schwarz, který začal prosazovat pro mnohé pracovníky fakulty nepřijatelné změny.

Část vyučujících odešla, nejvíce z katedry hospodářské politiky a z katedry makroekonomie. Nové vedení zrušilo katedru makroekonomie a katedru ekonomických teorií a vytvořilo novou katedru ekonomie. Fakulta otevřela nové obory a další chystá. A děkan Schwarz uvádí, že na fakultu se hlásí o 117 procent uchazečů než loni, i když přiznává, že je to zčásti následek letošního samostatného podávání přihlášek na FNH.

Jak to vidí vedoucí kateder

Změny, které vedení fakulty v uplynulých dvou letech provedlo, hodnotí dnes vedoucí jednotlivých kateder, kteří na škole zůstali, spíše pozitivně a současná situace na FNH je podle nich klidná. Vedoucí katedry veřejné správy a regionálního rozvoje doc. René Wokoun přiznává úvodní problémy v komunikaci s vedením, ale zároveň dodává: „Názory se sblížily.“ Částečně se také modernizuje obor, který jeho katedra z velké části zabezpečuje.

Wokoun si postěžoval na nedostatek prostor, stejně jako vedoucí katedry ekonomiky životního prostředí doc. Petr Šauer. Ten je se změnami na FNH také spokojen, mimo jiné i proto, že bude podle jeho slov otevřen nový magisterský obor. S novou vedlejší specializací je spokojen i doc. Martin Kovář, zástupce vedoucího katedry hospodářských dějin. Někteří pedagogové mají přesto výhrady. Stěžují si například na špatnou komunikaci vedení s členy kateder.

Výuka se změnila

Studentský list oslovil e-mailovým dopisem také studenty Fakulty národohospodářské s dotazem, jak hodnotí změny, které plánovali zavést kandidáti do senátu kolem profesora Holmana. Jedním z bodů volebního programu holmanovců bylo zlepšení způsobu výuky a modernizování profilu absolventa.

Fakulta akreditovala nové studijní obory, například bakalářský obor Ekonomie, což studenti v odpovědích hodnotili velice pozitivně. Od září se také FNH chystá přejít na nový studijní systém zavádějící evropské kredity (ECTS), i když podle předsedy akademického senátu fakulty Miroslava Ševčíka k tomu na celoškolní úrovni nejsou vytvořeny zcela vhodné podmínky. „Oceňuji nové možnosti stipendií a také žurnalistické semináře,“ napsal jeden ze studentů. Vedení fakulty začalo také zvát zahraniční učitele. „Nelíbí se mi příliš jednostranné zaměření hostujících profesorů i celé fakulty,“ stálo však v jednom z e-mailů.

Změny na fakultě zkomplikovaly některým studentům život. Část studentů musela hledat nového vedoucího své diplomové práce z důvodu odchodu vyučujících. V odpovědích na e-mail Studentského listu se nejčastěji objevují dvě osoby, které studentům chybí: profesor Milan Žák a docent Stanislav Šaroch z katedry hospodářské politiky. Někteří nechápou jisté tápání ve výuce způsobené náhlou výměnou části učitelů. „To, co se učili dříve, nám teď za nového vedení vyvracejí a na některých předmětech se učí něco úplně jiného. Učitelé ze začátku nevěděli, co vlastně mají přednášet,“ namítá například studentka oboru Národní hospodářství.

Další body programu se naplňují

Další bod volebního programu vítězných kandidátů zněl: „Chceme, aby byly na fakultě dodržovány akademické svobody a nebylo studentům odpíráno právo na volbu učitele.“ Podle předsedy Akademického senátu FNH Miroslava Ševčíka tento bod splněn byl, stejně jako požadavek návratu jeho a profesora Holmana do výuky makro a mikroekonomie.

Jedním z požadavků holmanovců bylo „zavedení nového studentského hodnocení učitelů, které bude mít skutečný dopad na zlepšení výuky“. Nová anketa je na rozdíl od školní zadávána v posledních týdnech výuky. „Výhodou naší ankety je velký počet odpovědí, které se nám vrací,“ říká proděkan FNH pro pedagogiku Miroslav Svoboda, který anketu vytvořil. Její výsledky zveřejňuje každý semestr a studentům předkládá celkové hodnocení jednotlivých vyučujících. Studenti vnímají anketu vesměs pozitivně, někteří však pochybují, zda její výsledky mají nějaký vliv na nasazování učitelů do výuky.

Zlepšily se podmínky pro studenty

Součástí předvolební kampaně bylo také zrušení nutnosti omlouvání neschopenkami, odstranění front u sekretářek a studijních referentek. Fakulta již neschopenky opravdu nevyžaduje. Prodlouženy byly také úřední hodiny. Předseda fakultního senátu Ševčík vidí ještě místo pro zlepšení: „Ne všichni učitelé mají dobře zorganizované zapisování zápočtů do indexů. Tuto administrativní povinnost bychom v následujících letech chtěli odstranit a nahradit formou elektronického indexu.“

Nové vedení se také snaží naplňovat další body programu – zjednodušení přihlašování a zvýšení počtu termínů u bakalářských a státních zkoušek. Podle Ševčíka byly zkráceny termíny pro přihlašování a odhlašování na zkoušky, ale realizace vázne na technickém provedení. „Situace se řeší pomocí dodatečných zápisů na zkoušky mimo počítačový systém,“ říká Ševčík. Problém s termíny podle něj není pouze na straně školy. „Počet termínů bakalářských a státních zkoušek byl zvýšen. Přesto může docházet k určitým problémům způsobeným tím, že až čtvrtina studentů se na termíny, na které se nahlásí, nedostaví,“ doplňuje Ševčík.

Suma sumárum

Změny na FNH hodnotí mnozí pozitivně. Problémy s administrativou se zlepšují a fakulta si udržuje jistou image. O zlepšení komunikace mezi vedením fakulty a studenty svědčí mimo jiné i to, že o emailovém „dotazníku“ rozeslaném Studentským listem pouze studentům, se záhy dozvěděl i děkan FNH, doc. Schwarz.

Studenti však na druhou stranu v dotaznících psali také to, že k podstatnému zlepšení kvality výuky nedošlo. Vedení školy si však v tomto ohledu hodně slibuje od nového bakalářského oboru Ekonomie a navazujícího magisterského oboru Ekonomie a ekonomická analýza.

Mohlo by tě zajímat: