Nejkvalitnějším životním prostředím se pyšní Švýcaři

12. 5. 2018 | | Studentský život země ekologie

Zatímco Skandinávie je dlouhodobě proslulá vysokou kvalitou života, postsocialistické a rozvojové země se potýkají se špatným ovzduším a znečištěním. Ekologická udržitelnost zde patří mezi méně důležitá témata. Kvalitu životního prostředí lze měřit na základě několika ukazatelů. Podle posledního průzkumu se “nejčistěji” žije ve Švýcarsku.

Jedním z nejvýznamnějších počinů v oblasti ekologie v poslední době bylo uzavření Pařížské dohody v prosinci 2015. Prozatím 195 států celého světa se v ní zavázalo do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů, země Evropské unie pak minimálně o 40 procent. Dohoda se netýká pouze vyspělých zemí, ale i těch rozvojových. Ujednání podepsaly i Číny a Indie, které patří k největším producentům skleníkových plynů na světě.

To, jak která země dohodu plní a jak odpovědně se chová k životnímu prostředí, měří Environmental Performance Index (EPI). (Ne)čistotu určuje se na základě 24 ukazatelů v deseti kategoriích. Tou nejdůležitější je kvalita ovzduší. Dále se zkoumá stav vody, vliv prostředí na zdraví obyvatel, biodiverzita nebo investice do ekologie. Žebříček se nezaměřuje pouze na kvantitativní ukazatele, ale zohledňuje i dosavadní aktivity států a plány do budoucna.

Zelená města

Maximální  počet dosažených bodů je sto. Každé z kritérií má jinou váhu, ty se navíc v průběhu let mění. Proto například výsledkům z roku 2016 dominovaly skandinávské státy, letos se před dvěma lety první Finsko umístilo až na desátém místě. V čele žebříčku ho vystřídalo Švýcarsko. Česká republika a Slovensko se umístily ve čtvrté, respektive ve třetí desítce.

Nehodnotí se ale pouze to, jak si vedou státy jako celek, sestavuje se také pořadí měst podle kvality života z hlediska ekologie a udržitelného rozvoje. Tomuto žebříčku dominuje Kodaň, která byla v roce 2014 zvolena Evropským zeleným městem. Cena, která se udílí od roku 2010, zohledňuje podobné faktory jako EPI. Přibírá k tomu navíc hromadnou dopravu, systém třídění odpadu nebo kvalitu a dostupnost zeleně. Pro letošní rok je zeleným městem nizozemský Nijmegen, z českých měst se o titul pro rok 2020 hlásí Ostrava.

Žebříček států podle hodnot EPI

1 Švýcarsko 87,42
2 Francie 83,95
3 Dánsko 81,60
4 Malta 80,90
5 Švédsko 80,51
6 Velká Británie 79,89
7 Lucembursko 79,12
8 Rakousko 78,97
9 Irsko 78,77
10 Finsko 78,64
28 Slovensko 70,60
33 Česká republika 67,68
158 Bosna a Hercegovina 41,84
180 Burundi 27,43

Zdroj tabulky: EPI, Yale University

Mohlo by tě zajímat: