Někteří studenti se kvůli koronaviru vyhnou poplatkům za prodloužení studia

31. 5. 2020 | | Zprávy ze školy vše, studenti před vchodem, vysoká škola ekonomická

Že přechod na online formu výuky nebyl vždy optimální se přesvědčil nejeden student. Problém však nastává, pokud by někdo v důsledku nastalých komplikací musel studium prodloužit natolik, že překročil jeho bezplatné trvání a musí tak škole platit za studium nemalé poplatky. Alespoň tato starost nyní odpadá. Vysoká škola ekonomická rozhodla, že období od 1. 3. do 31. 8. 2020 nebude do celkové doby studia započítávat. Prostřednictvím InSISu o tom studenty informoval prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Petr Dvořák.

Rozhodnutí vychází ze  zákona č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Studenti, kteří dosud studovali v rámci bezplatné doby studia (standardní doba studia plus jeden rok, pozn. red.) a prodloužení je teprve čeká, začnou případné poplatky platit o šest měsíců později, než by tomu bylo za běžné situace.

Studenti rozhodnutí školy kvitují: „Je dobře, že se upravily podmínky poplatků za prodloužení studia kvůli epidemii. Vyučující se sice snažili studentům pomáhat, co nejvíc to šlo a zabezpečit plynulost výuky, některé věci je ale náročné samostudiem a prací z domu zvládnout, navíc bez přístupu k některým potřebným knihám,“ myslí si jeden ze studentů posledního ročníku na Fakultě podnikohospodářské, který si nebyl jistý, jestli se mu kvůli jiným podmínkám podaří studium včas ukončit a poplatkům se vyhnout.

Prominutí poplatků se však týká pouze studentů, u kterých povinnost platit za překročení bezplatné doby studia nevznikla do 29. února 2020 včetně. Ti, kteří za studium platili už dříve, žádné úlevy pro své peněženky nezaznamenají. Příkaz rektora z března loňského roku stanovuje poplatky za překročení bezplatné doby studia na 21 tisíc korun za každých započatých šest měsíců při překročení o méně než dvanáct měsíců. Při dalším prodlužování je částka za každých dalších započatých šest měsíců 34 500 korun.

Výjimku budou mít ti, u kterých došlo kvůli pandemii koronaviru objektivně a prokazatelně k posunu termínu závěrečných zkoušek a proto museli studium prodloužit. Ti se budou moct odvolat a s pomocí formuláře zažádat o snížení poplatku. Zároveň mají studenti, kteří již dosud poplatky za prodloužení studia platili, možnost požádat o odložení splatnosti nebo rozkladu částky do splátek.

Foto: Vysoká škola ekonomická

Mohlo by tě zajímat: