Nespěchejte, do krytu se nevejdete

29. 9. 2003 | | Zprávy ze školy titulní obrázek

Pouhých 600 míst, to je kapacita krytu civilní obrany, který se nachází pod částí areálu Jižní Město. Jeho prostory slouží nejen studentům a zaměstnancům VŠE, nýbrž i veřejnosti. Kryt CO, který se začal stavět v polovině osmdesátých let, vykazuje určité nedostatky. Podle Zdeňka Večerky, vedoucího technicko-správního oddělení na Jižním Městě, by případnému chemickému útoku jen stěží odolal.

Pouhých 600 míst, to je kapacita krytu civilní obrany (CO), který se nachází pod částí areálu Jižní Město. Jeho prostory slouží nejen studentům a zaměstnancům VŠE, nýbrž i veřejnosti.

Kryt CO, který se začal stavět v polovině osmdesátých let, vykazuje určité nedostatky. Podle Zdeňka Večerky, vedoucího technicko-správního oddělení na Jižním Městě (TSJM), by případnému chemickému útoku jen stěží odolal: „V některých místech do krytu dokonce vniká voda. A když se tam dostane voda, pak už se tam může dostat cokoliv.“ Z toho důvodu v současné době TSJM žádá o finanční prostředky na jeho opravu. Ty by měl poskytnout správce objektu Hasičský záchranný sbor Praha. Kryt je prozatím využíván pouze jako skladiště diplomových prací.

Kryty na Jižním Městě.

Případné použití krytu vyžaduje určitou přípravu. Doba určená k jeho zprovoznění je podle harmonogramu 12 hodin, ale ve skutečnosti se může protáhnout až na dvojnásobek. Příčinou je 24hodinový limit pro dodání kyslíkových bomb, bez kterých by byl vzduch v krytu nedostatečně okysličen. Všechny uváděné časové hodnoty jsou ovšem teoretické.

Kryty na Jižním Městě.

Při ohrožení by bylo možné kryt využívat po dobu tří dnů. Tato hranice je dána omezenou kapacitou dvou nádrží, které slouží jako rezervoáry na pitnou vodu. Každá z nich pojme 1600 litrů. Vodu v těchto nádržích by ale bylo nutno před použitím vyměnit. Ta současná je totiž jeden rok stará a je zde pouze kvůli tomu, aby nádrže nezrezivěly.

Samotný kryt se nachází osm metrů pod povrchem. Tento fakt sice zaručuje mnohem vyšší stupeň bezpečnosti, ale zároveň způsobuje nemalé obtíže. Ty se projevují například ve způsobu řešení sociálního zařízení: Ze suchých záchodů je odpad nejprve odváděn do septiku a následně odčerpáván do kanalizace.

Kryty na Jižním Městě.

Budova VŠE na Jižním Městě stejně jako kryt původně nepatřily do majetku školy. Stavba měla sloužit jako areál policejní akademie. Do vlastnictví VŠE přešla v roce 1994 a proto musel být původní projekt upraven. Například místnosti dnešních studoven měly sloužit jako chemické laboratoře a kryt nebyl vůbec určen pro veřejnost. V budově na Žižkově se sice nacházejí sklady materiálu CO, nicméně žádný kryt zde na rozdíl od JM není.

Mohlo by tě zajímat: