Noste rozdielne ponožky a podporte ľudí s Downovým syndrómom

20. 3. 2020 | | Názory ponožky

Máte radi farebné ponožky? Tak potom sa 21. marca môžete poriadne vyblázniť a obuť si dva rôzne druhy či veľkosti. Nielenže prekonáte samých seba tým, že svetu ukážete svoju bezprostrednosť, ale navyše prejavíte podporu ľuďom s Downovým syndrómom.

Dátum 21. marec je okrem Medzinárodného dňa boja za odstránenie rasovej diskriminácie aj Svetovým dňom Downovho syndrómu (WDSD, World Down Syndrome Day, pozn. red.). Tohto roku to je už štrnásty krát, čo sa ľudia z celého sveta snažia v tento deň zvýšiť vedomie o syndróme. Organizujú sa výstavy, divadlá či iné akcie, do ktorých sú rôznymi spôsobmi zapojení ľudia s touto chromozomálnou poruchou. Podstatou podujatí je dokázať, že aj človek s Downovým syndrómom je rovnocenný člen našej spoločnosti a nemal by byť odsúvaný na druhú koľaj.

Ponožkový deň

V zdavej bunke človeka sa nacháza 46 chromozómov zoradených v dvadsiatich troch pároch. Downow syndróm je chromozomálna porucha, pri ktorej vzniká nadbytočná kópia chromozómu na dvadsiatom prvom páre, čiže namiesto dvojice chromozómov vzknie ich trojica. Táto náhodná chyba, ktorá vzniká pri delení buniek ešte v prenatálnom období vývinu (obdobie pred narodením, pozn. red.), sa nazýva trizómia.

Keďže chromozómy svojim tvarom propomínajú spojené ponožky, tie sa staly symbolom Downowho syndrómu. Na základe faktov, ktoré o poruche vieme, určili autori tohto svetového dňa aj jeho presný dátum. Nakoľko sa jedná o vznik trojice na dvadsiatom prvom páre, Svetový deň Downovho syndrómu pripadol na dvadsiaty prvý deň tretieho mesiaca v roku, čiže 21. marca.

V tento marcový deň podporovatelia symbolicky nosia dve rôzne ponožky. Niektorých pozorovateľov to môže zaujať natoľko, že sa buď ihneď spýtajú dotyčných, aký je motív tohto gesta, a niektorí si snáď pomôžu sami, inými zdrojmi. V konečnom dôsledku ale prídu na to, že ten „bláznivý“ človek s každou ponožkou inou je otvorený rozdielnosti a nesúdi ľudí podľa ich predispozície. Tým pádom sa sám odlišuje od ostatných, je empatický a ľudský. A k tomu všetkému je sám odvážny a nebojí sa názoru druhých, keď vyjde na ulicu inak, než ako je to spoločnosťou už dávno zaužívané.

Prečo sa zapojiť ?

Síce ide len o maličký krôčik, ako pomôcť, a niektorí si možno povedia, že ako jedinci nič nezmôžu. Stále je tu však sila sebavyjadrenia a ostatní ľudia, ktorí sledujú vaše kroky, či už s obdivom, alebo so závisťou. V tomto prípade je to našťastie jedno. Aj tých, ktorí vás nemajú v láske, môžete inšpirovať a spoločne prispieť dobrej veci.

Niektorí si možno poviete, že by ste tento deň aj podporili, lenže aktuálna situácia vám, bohužiaľ, nedovoľuje promenádovať sa po námestiach a prezentovať svetu váš ponožkový názor. Našťastie, žijeme v digitálnej dobe a dovolím si tvrdiť, že na takom Instagrame zožnete v rámci vašej malej osvety dokonca väčší úspech. Zakladatelia projektu sa zhodli na hashtagu #LotsOfSocks, ktorý sa stane sprievodným označením všetkých fotiek, videí či iných príspevkov s témou WDSD.

Aj v týchto náročných časoch netreba zabúdať na zvyšné sociálne otázky týkajúce sa ľudstva. Dni v karanténe sú stereotypné a oproti ostatným dňom nudné. Zaplňte 21. marca vaše sociálne siete farebými ponožkami a spestrite deň nie len sebe, ale aj vašim priateľom. A hlavne tým stále vysmiatym, úprimným ľuďom, ktorým je tento projekt určený.

Foto: shopify.com

Mohlo by tě zajímat: