Nová proticovidová opatření rektorky. Za jakých podmínek se studenti vrátí do školy?

8. 9. 2021 | | Zprávy ze školy Venclovského aula

V úterý 7. září 2021 rektorka Vysoké školy ekonomické (VŠE) Hana Machková zveřejnila podmínky pro vstup a pohyb v prostorách areálu VŠE, které vstupují v platnost již následující den, tedy 8. září. Na jaká omezení se tedy musí studenti i zaměstnanci ekonomky připravit?

Vstup do budov VŠE je umožněn lidem, kteří nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19. Zároveň je nutností dodržovat hygienická opatření, tedy osoby ve společných prostorech (na chodbách, knihovnách a dalších) musí používat ochranu dýchacích cest. Tato povinnost se nevztahuje na studenty a akademické pracovníky v době výuky, nebo během zkoušky, pokud od sebe všichni zúčastnění budou vzdáleni alespoň dva metry. Výjimka z povinnosti nošení respirátoru platí i pro osoby účastnící se tělesné výchovy či při fotografování organizovaném školou.

Školní akce jen pro bezinfekční

V průběhu akademických obřadů, výuky celoživotního vzdělávání i během vzdělávacích či studentských akcí, kterých se zúčastní více než 20 osob, mají organizátoři povinnost kontrolovat bezinfekčnost všech zúčastněných. Tu je možné prokázat negativním testem, certifikátem o dokončeném očkování nebo potvrzením o prodělání nemoci. Zároveň je nutné dodržovat maximální kapacitu míst k sezení a účastníci musí dodržovat dvoumetrový rozestup od vystupujících.

Zaměstnanci i studenti, kteří strávili více než 12 hodin v zahraničí  (u sousedních zemí až 24 hodin) a nemohou jinak prokázat bezinfekčnost, jsou povinni podstoupit testování s negativním výsledkem. Do té doby je těmto osobám vstup do areálu školy zakázán.

Foto: Vysoká škola ekonomická v Praze

Mohlo by tě zajímat: