Nová vedlejší specializace katedry německého jazyka

29. 5. 2002 | | Vedlejšky

V zimním semestru akademického roku 2002/03 bude na katedře německého jazyka otevřena pro magisterské studium nová vedlejší specializace Studia zemí německé jazykové oblasti. Specializace obdržela v lednu 2002 akreditaci a přihlašovat se na ni je možné od května.

V zimním semestru akademického roku 2002/03 bude na katedře německého jazyka otevřena pro magisterské studium nová vedlejší specializace Studia zemí německé jazykové oblasti. Specializace obdržela v lednu 2002 akreditaci a přihlašovat se na ni je možné od května.

Podle slov vedoucí katedry německého jazyka prof. PhDr. Věry Höppnerové, Dr.Sc. je to vůbec první specializace, kterou katedra otvírá. Dosud se na vedlejší specializaci podílí Komerční jazyky, kde jsou kromě němčiny zastoupeny ještě další dva cizí jazyky. Obdobná specializace s názvem Angloamerická studia běží na katedře anglického jazyka od letošního letního semestru.

Studenti by měli v rámci nové specializace, otevřené ve spolupráci s katedrou světové ekonomiky, získat důkladné znalosti reálií německy mluvících zemích, ale především by si měli prohloubit vědomosti a jazykové dovednosti ve všech oblastech hospodářského života. Absolventi budou připraveni na práci v německých firmách, nadnárodních institucích a orgánech Evropské unie.

V povinné části předmětů jsou zastoupeny jednak kurzy z ekonomické oblasti (např. Komparace ekonomických systémů), důraz je však kladen také na historii umění a kultury (Kulturně historický přehled německy mluvících zemí). Do povinné skupiny předmětů patří také kurzy Komerční jazyk A a B, které probíhají v rámci již zmíněné specializace Komerční jazyky a jsou zaměřené na prohloubení terminologie v oblasti zahraničního obchodu, účetnictví, cestovního ruchu, bankovnictví aj.

Specializace je zaměřena na odborný jazyk, ale pokud má někdo zájem doplnit si své vědomosti v obecném jazyce, může si v rámci volitelných předmětů zapsat i Německou gramatiku, která dosud patřila mezi celoškolsky volně volitelné předměty. Mezi povinnými i volitelnými předměty naleznete pět zcela nových, například Interkulturní komunikace v managementu nebo Komparace politických systémů Německa, Rakouska a Švýcarska. Na výuce se budou podílet jak čeští učitelé, tak i rodilí mluvčí z Německa a Rakouska.

Nová vedlejší specializace bude otevřena pro 40 zájemců, přičemž výběrovým kritériem je ohodnocení bakalářské nebo souborné zkoušky z němčiny známkou 1 nebo 2.

Další informace podává přímo katedra německého jazyka. Na její nástěnce naleznete seznamy jednotlivých předmětů a letáky s podrobnými informacemi. V květnu už bude také probíhat zápis do specializace přímo na katedře němčiny.

Mohlo by tě zajímat: