Nový kvestor

15. 11. 2007 | | Zprávy ze školy

Libor Svoboda se stal novým kvestorem VŠE v červenci tohoto roku. Byl jmenován na základě svého vítězství ve výběrovém řízení pro tuto funkci. Jako nejlepšího kandidáta ho vybrala šestičlenná komise složená ze zástupců školy a jednoho externisty.

Libor Svoboda se stal novým kvestorem VŠE v červenci tohoto roku. Byl jmenován na základě svého vítězství ve výběrovém řízení pro tuto funkci. Jako nejlepšího kandidáta ho vybrala šestičlenná komise složená ze zástupců školy a jednoho externisty. Nahradil tak bývalého kvestora Jana Škodu, který v polovině května požádal rektora prof. Richarda Hindlse o uvolnění z funkce.

K práci bývalého kvestora uvedl prof. Hindls: „Inženýra Škodu jsem poznal jako pracovitého člověka s dobrými komunikačními schopnostmi, oceňoval jsem i jeho hluboký zájem o dění na VŠE.“ Podle jeho slov čeká nového kvestora mimo jiné zefektivnění tvorby a čerpání peněz v rozpočtu univerzity, příprava na čerpání peněz z mimouniverzitních projektů a kompletní implementace ekonomického informačního systému školy.

Mohlo by tě zajímat: