Nový žebříček Financial Times: Mezi nejlepší manažerské programy se dostaly i dva z VŠE

25. 9. 2014 | | Zprávy ze školy

Vysoká škola ekonomická se letos opět dostala do sedmdesátky
nejlepších magisterských studijních programů zaměřených na
vzdělávání manažerů. Program CEMS skončil v žebříčku „Master in
Management Ranking 2014“, který sestavuje list Financial Times, dokonce na
pátém místě.

CEMS neboli „The Global Alliance in Management Education“ je společný
vzdělávací projekt 29 vysokých škol a univerzit. Na všech mohou
posluchači studovat stejný obor Master in International Management
(CEMS MIM).

Veškerá výuka probíhá v angličtině, kromě toho je nutné absolvovat
jeden semestr na partnerské škole a minimálně desetitýdenní stáž
v zahraničí. „Během studia studenti pracují na projektech a zadáních,
která dostávají přímo z firem, a jsou tak maximálně připraveni na svět
praxe a mohou získat kontakty na firmy,“ dodává rektorka ekonomky Hana
Machková. VŠE je členem CEMS již šestnáct let a studijní program CEMS MIM
zde nabízí Fakulta podnikohospodářská.

Uspěl i další obor z FPH

Dalším studijním oborem, který se v žebříčku Financial Times objevil
je Business Economics and Management. Tento navazující obor, který nabízí
rovněž Fakulta podnikohospodářská, se letos dostal na 69. místo. Skončil
tedy mezi tradičními konkurenty VŠE ve střední Evropě – maďarskou
Corvinius University v Budapešti (70. místo) a polskou Warsaw School of
Economics (68. místo).

V letošním žebříčku se umístily vysoké školy z 22 zemí. Na
prvním místě je švýcarská University of St. Gallen, na druhém HEC Paris
(Francie) a na třetím Essec Business School (též z Francie). Studijní
obory ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny dvěma polskými
vysokými školami, jednou maďarskou, jednou ruskou a VŠE.

„Z mimoevropských se prosadily studijní obory ze čtyř zemí:
z Austrálie, Kanady, Číny a Indie. Tradičně nejúspěšnější byly
manažerské navazující magisterské obory, které vyučují školy ve Francii
a Velké Británii,“ dodává mluvčí VŠE Julie Daňová.

ČTĚTE TAKÉ:

Mohlo by tě zajímat: