O čokoládě a ceně lidského života s americkými profesory

4. 8. 2004 | | Nezařazené

Víte, proč je evropská čokoláda lepší než americká? Jak lze „ocenit“ lidský život na základě environmentální regulace? A proč první američtí kolonisté umírali hlady? Odpovědi na tyto a jiné otázky poskytl necelé třicítce posluchačů mimosemestrální kurz Podstata, vývoj a důsledky společenské kooperace pořádaný Katedrou hospodářské politiky FNH, který přijeli přednést dva američtí učitelé – Timothy Terrell z Wofford College a Gary Walton z University of California.

Víte, proč je evropská čokoláda lepší než americká? Jak lze „ocenit“ lidský život na základě environmentální regulace? A proč první američtí kolonisté umírali hlady? Odpovědi na tyto a jiné otázky poskytl necelé třicítce posluchačů mimosemestrální kurz Podstata, vývoj a důsledky společenské kooperace pořádaný Katedrou hospodářské politiky FNH, který přijeli přednést dva američtí učitelé – Timothy Terrell z Wofford College a Gary Walton z University of California (jím přednášená část proběhla až po uzávěrce tohoto čísla). Podle Josefa Šímy z Katedry hospodářské politiky budou podobné kurzy následovat i v příštích semestrech.

Timothy Terrell se v sérii přednášek s podtitulem Kapitoly z dějin hospodářské politiky USA zabýval nejen tradičními tématy jako je antimonopolní politika či regulace, ale například i širšími hospodářskými souvislostmi války Severu proti Jihu či americké zahraniční politiky nebo vztahem ekonomie a křesťanství. Jeho v mnoha směrech neotřelý pohled ukázal, že v ekonomii – podobně jako v ostatních společenských vědách – je možné každý problém zkoumat z různých méně obvyklých či dokonce protichůdných úhlů. Ekonomie v takovém podání není souhrnem nudných pouček, nekonečných rovnic a abstraktních modelů na tabulích učeben, ale živou a vzrušující vědou o skutečném světě kolem nás.

Pavel Chalupníček
pavel.chalupnicek@seznam.cz

Mohlo by tě zajímat: