O bývalé studenty má VŠE zájem. Zřizuje pro ně kluby

7. 11. 2011 | | Zprávy ze školy

VŠE se snaží spolupracovat s absolventy. Na škole pro ně vznikají
kluby. Členové platí od 150 korun až po tisícovky a vybrané peníze jdou
i na podporu studentů.

Ivo Novotný dnes pracuje jako marketingový a personální ředitel
společnosti Veolia Transport. Podle něj je důležité, aby škola udržovala
úzký kontakt s praxí. „Obě strany si mají navzájem co nabídnout. Já
jí mohu poskytnout svoje znalosti a zkušenosti z praxe a očekávám
inspiraci, kontakty i nové teorie, které budu moci využít a ověřit,“
říká člen celoškolského Klubu absolventů Novotný.

Uvedené sdružení funguje na škole od začátku tohoto semestru a loni si
svůj vlastní klub založila i Fakulta podnikohospodář­ská (FPH).

„Lidé čím dál méně komunikují, a toto může být způsob, jak to
napravit,“ souhlasí i Drahomíra Pourová, ředitelka obchodní akademie na
Vysočině. Na VŠE dříve studovala, ale členkou žádného absolventského
spolku není.

Za poplatky se „pořídí“ třeba mimosemestrální
kurz

„Tak trochu mě odradila výše příspěvku. Nejsem si jistá, zda by se
mi to vyplatilo i proto, že nejsem přímo z Prahy,“ vysvětluje Pourová.
Podmínkou členství v celoškolním klubu je totiž zaplacení poplatku
jednou za rok. Záleží na tom, o který ze tří druhů členství má
bývalý student zájem. Absolventské a rozšířené vyjde na 800 a 5 000
korun. Výměnou za to jsou různé výhody, jako sleva na Den s VŠE nebo
přednostní informace o školních událostech. U partnerského, částku
určuje absolvent podle toho, jakou akci chce podpořit.

Koordinátorka spolupráce s absolventy školy Martina Chládová
vysvětlila, že se peníze nevybírají jen tak pro nic za nic.
„V rozšířeném členství jde polovina příspěvku na podporu studentů a
rozvoje školy. Tou je zakoupení nového elektronického zdroje do knihovny
nebo zaplacení mimosemestrálního kurzu zahraničního profesora, který tu
ještě nebyl,“ uvádí Chládová. Další peníze pak jdou například na
přípravu akcí, chod kanceláře klubu nebo aktualizaci databáze
absolventů.

Na FPH se poplatky pohybují od 150 korun za členskou kartu po
desetitisícový roční poplatek pro právnické osoby.

Proč jsou na škole dva kluby absolventů? Budou zakládat podobné
spolky i ostatní fakulty? To se dočtete v příštím čísle Studentského
listu, které vychází 7. listopadu.

Mohlo by tě zajímat: