Očima studentského tajemníka

11. 12. 2003 | | Názory, Zprávy ze školy

Přestože okénko studentského tajemníka změnilo svého vlastníka, vězte, že se nejedná o žádné personální otřesy. Tony Pavlíček dal tento semestr přednost anglické Loghborough University před svojí alma mater. Jakkoliv si užívá veškerých studentských radovánek v zahraničí, z jeho e-mailů jsem zatím nevyčetl emigrační tendence a z tohoto místa vás bude oslovovat opět v letním semestru.

Přestože okénko studentského tajemníka změnilo svého vlastníka, vězte, že se nejedná o žádné personální otřesy. Tony Pavlíček dal tento semestr přednost anglické Loghborough University před svojí alma mater. Jakkoliv si užívá veškerých studentských (tedy asi nejen studijních) radovánek v zahraničí, z jeho e-mailů jsem zatím nevyčetl emigrační tendence a z tohoto místa vás bude oslovovat opět v letním semestru.

Vašim podnětům, dotazům, připomínkám, stížnostem, jakož i studentským aktivitám všeho druhu se nicméně s velkým potěšením budu celý zimní semestr věnovat já jako jeho zástupce, a to prostřednictvím známého e-mailu studentt@vse.cz nebo vás přivítám ve své kanceláři nb158 na rektorátu.

Soudě dle vašich reakcí se začátek nového akademického roku nesl ve znamení třech leitmotivů. Zatímco připomínky ke kolejím se již staly klasickým evergreenem, změna provozovatele menzy a přípravný týden byly v hitparádě novinkou.

Význam přípravného týdne bohužel zůstal řadou studentů i učitelů nepochopen. Nechci zastírat, že to byla nezvládnutá komunikace, která zastínila jeho pozitivní stránky. Na řadě zahraničních univerzit je nicméně podobný systém našimi tamními kolegy vnímán jako vzácný čas navíc, který jim mezi náročnými studijními povinnostmi usnadní orientaci a rozjezd semestru. Tuto příležitost ale řada z nás nevyužila, preferujíce prázdninové kratochvíle. Možná není od věci vzpomenout si na reakce na prodloužení semestru před několika lety; přijde mi, že navzdory reálnému očekávání vyvolalo nynější reálné zkrácení výuky ohlasy negativnější. Přípravný týden nicméně byl přínosem například pro první ročníky, imatrikulace a řadu dalších případů. Vzhledem k tomu, že harmonogram na letní semestr byl již stanoven, dostane přípravný týden ještě jednu šanci. Věřím ale, že lepší komunikace, kterou pan prorektor Krebs přislíbil Akademickému senátu a k čemuž bych se rád připojil i já, přispěje k vyvarování se omylů a optimalizaci našeho drahocenného studentského času.

Chronické problémy kolem kolejí a menzy nás s paní rektorkou vedly k tomu, že jsme v úterý 21. října připravili setkání studentů nad tímto tématem. V první části byli vystaveni otázkám studentů zástupci vedení firmy Eurest, kteří zdůraznili orientaci na zákazníka a kvalitu jídla jako své priority. Podotkli, že po bojkotech některých bývalých zaměstnanců se snaží vybudovat schopný tým a že se teprve seznamují s chuťovými pohárky našich ekonomických jazýčků. Například v reakci na stížnost studentů i paní rektorky na zhoršení kvality knedlíků přislíbili změnu receptury. Intenzivně se pracuje na nahrazení problematického systému internetového objednávání novým, který bude funkční až do přechodu na bezobjednávkový provoz. Několik ohlasů rovněž pozitivně kvitovalo přístup Eurestu, kdy bylo obratem vyhověno stížnosti ohledně velikosti porce či skladbě pokrmu. Nezbývá než této pozitivní zkušenosti využít a tlumočit výzvu pana Honse, abyste se s jakýmkoliv problémem či námětem na něj obraceli prostřednictvím anketních lístků či osobní návštěvou, kterou ocení ještě více.

Problematika kolejí byla diskutována v druhé části setkání. Někteří studenti se pozastavili nad organizací nástupů na kolej. Snahou bylo zmírnit přílišnou benevolenci minulých let, která řadě z nás umožnila si přidělené místo nezávazně rezervovat a po rozmyšlení kolej odmítnout. To znamenalo blokaci desítek míst, která mohla být nabídnuta odvolávajícím se studentům a značné finanční ztráty z ušlého kolejného. Shodli jsme se nicméně na tom, že formulace stanovující přesný den nástupu a požadavek notářského ověření podpisu byly příliš tvrdé (přestože v reálu existovala možnost individuální domluvy telefonem či mailem) a budu se společně se SÚZ snažit o přijatelnější nároky či právní ošetření. Pozitivní je, že toto opatření přispělo společně s úsilím paní rektorky najít doplňkové kapacity a změnou ubytování cizinců k tomu, že se již dnes uvolnilo místo na kolejích například pro naše kolegy z Plzně, přestože v minulých letech na odvolání čekali až do letního semestru. Společně se zástupci SÚZ a kolejní rady se také budu snažit reagovat na stávající neformální pravidla přidělování bloků a stěhování. Řešením by měly být transparentní kritéria, namísto současného systému, který studenta přestěhuje ad hoc pokud má štěstí a na požadované koleji je zrovna místo.

Samozřejmě si neodpustím tradiční pozvání na studentské aktivity, v jejichž rámci zahájili svá pravidelná setkávání AEGEE, Mladí konzervativci, šachisti i diskusní klub Gales. Michael Bouda s Jakubem Veselským již také připravují na 3. prosince čtvrtý ročník Filmového festivalu na VŠE (viz ff.vse.cz), který by měl být tentokrát doprovázen i hudebním překvapením v netradičním stylu.

Miroslav Lukeš

studentský tajemník rektorky

Mohlo by tě zajímat: