Odlište se od ostatních, personalista si vás zapamatuje

10. 3. 2010 | | Kariéra

V dalším díle seriálu, ve kterém kariérová poradkyně Rozvojového a
poradenského centra dává praktické tipy a rady, jak nejlépe napsat
životopis, se dozvíte, jak zvýšit svoji atraktivitu v očích
zaměstnavatele.

minulém
díle
jsme se dostali ke zjištění, že leckterý schopný student, který
splňuje všechny inzerátem stanovené požadavky na určitou pracovní pozici,
může být vhodným kandidátem, ale rozhodně nebývá jediným vhodným
kandidátem.

Proto by se měl nějak vyčlenit, odlišit se od ostatních například
prokazatelným zájmem o obor (absolvované přednášky, kurzy, mimoškolní
zkušenosti), zahraničními pobyty, stážemi, aktivním zapojením
v kroužcích, sdruženích, různorodými, či specifickými zájmy. Pomocí
těchto informací si personalista životopis lépe zapamatuje a uloží si
konkrétního kandidáta do hlavy třeba pod heslem „chovatel pavouků“.
V tu chvíli už není „uchazeč anonym“ a jeho šance na úspěch opět
o trošku stoupnou.

Kladné body za všestrannost

Tyto „originální“ údaje lze obvykle zařadit do části nazvané
„Kurzy a školení“ na závěr životopisu, do sekce „Zájmy“.
V kapitole nazvané „Kurzy a školení“ je možné uvést všechny
zajímavé studijní zkušenosti, které nejsou součástí formálního
vzdělání, případně vyzdvihnout zajímavé detaily formálního
vzdělání. Zde může kandidát získat mnoho kladných bodů v očích
personality tím, že prokáže svoji aktivitu, všestrannost a zájem o obor.
Tady je prostor pro ty, kteří studují jiný obor, než se ideálně hodí
k pracovní nabídce, aby podložili oprávněnost svého zájmu.

Někdo může uvést například zajímavou přednášku, jíž se
zúčastnil, nejlépe pokud se týká oboru pozice, o niž má zájem,
školení, kterými prošel v rámci zaměstnání, účast na zvláštních
akcích pořádaných firmami pro studenty, absolutorium mimostudijních kurzů,
ideálně s relevantní tématikou, kurzy absolvované v rámci studia, které
se bezprostředně týkají pracovní pozice, o niž se uchází, resp.
dokládají jeho znalosti či dovednosti, které jsou požadovány.

Originalita upoutá

Dalším bodem životopisu, v němž se každý může výrazně odlišit od
ostatních, jsou „Zájmy“. Tuto část není radno zanedbávat, zvláště
proto, že může pomoci zaujmout oko personalisty, získat jeho sympatie nebo
alespoň vyčlenit se z masy srovnatelných kandidátů a naladit téma
odpočinkové části případného pohovoru. Je dobré uvádět různorodé
zájmy, pokud možno konkrétnější. Je-li v této části na konci
životopisu napsáno „sport kultura, cestování“, personalista si toho
většinou ani nevšimne. Je to velice obvyklý údaj, lze říci, že bez
vypovídací hodnoty.

Zcela jinak působí kupříkladu „sport (tenis, volejbal, basketbal,
cyklistika, judo – člen oddílu SK Chvojkovice Brod), divadlo, kino,
jazz – 10 let hraji na saxofon, cestování (2009 – Jižní Amerika,
2008 – Indie, 2007 – Keňa)“.

Pozor na gramatiku

Vedle obsahu, se na životopisu v neposlední řadě hodnotí i jeho
vzhled, přehlednost a gramatická správnost, jimiž se budeme zabývat
příště.

Mohlo by tě zajímat: