Odvolání profesora Holmana očima studenta

14. 11. 2002 | | Názory, Zprávy ze školy

Poté, co jsem se dověděl o chystaném odvolání prof. Roberta Holmana z přednášek mikroekonomie, jsem si s ním ještě týž den domluvil schůzku. Co mě k tomu vedlo? Osobně jsem se hlásil k prof. Holmanovi záměrně, na doporučení kamarádky z vyššího ročníku. Nešel jsem na tuto školu především kvůli ekonomii, ale kvůli zajímavé kombinaci informatických předmětů s ekonomií.

Poté, co jsem se dověděl o chystaném odvolání prof. Roberta Holmana z přednášek mikroekonomie, jsem si s ním ještě týž den domluvil schůzku. Co mě k tomu vedlo? Osobně jsem se hlásil k prof. Holmanovi záměrně, na doporučení kamarádky z vyššího ročníku. Nešel jsem na tuto školu především kvůli ekonomii, ale kvůli zajímavé kombinaci informatických předmětů s ekonomií. Při nástupu na školu nám na úvodních schůzkách říkali, abychom hodnotili úroveň výuky atd. A najednou profesora, který má mezi studenty výborné renomé, podložené vynikající výukovou metodologií, odvolají z výuky. Myslím, že výborné profesní reference prof. Holmana mohou být pro celou VŠE chloubou. Ale zdá se, že VŠE toto nemá zapotřebí.

Jsem na této škole třetí týden a moc zdejší prostředí neznám, mám vůbec právo se v tom angažovat? Rozhodl jsem se, že to zkusím. Prof. Holman mě u sebe přijal velmi vstřícně a situaci mi vysvětlil. Po našem rozhovoru jsem navštívil ještě studentské zástupce v akademickém senátu a zjistil, co mohu v této věci dělat. Podnikl jsem řadu návštěv a pohovorů na toto téma. Nesváry mezi katedrami mikroekonomie (KMIE) a makroekonomie (KMAE) a katedrou ekonomických teorií (KET) jsou veřejně známé, o jejich příčině však mezi studenty mohou kolovat spíše jen domněnky. Možná je prof. Holman tak oblíbený, že se studenti hlásí k němu na přednášky a na KET na zkoušky, což vadí katedře MIE a MAE. To by mohlo vysvětlovat i to, proč nyní již není možné přihlásit se na zkoušku na konkrétní katedru. Nebo spor může být na úrovni konkurenčního boje kvůli nakladatelství? Či snad že by prof. Holman „fušoval“ někomu do zájmů? Nevím. Každopádně VŠE přichází o profesora, který umí zaujmout danou problematikou a naučit studenty chápat souvislosti a myslet, ne se jen našprtat povinná fakta a ta v zápětí zapomenout.

Ve čtvrtek 3. října ráno jsem šel na přednášku do Nové auly, kde ji pravidelně s prof. Holmanem mívám. Chvíli před začátkem výuky se před aulou začala šířit informace o tom, že pan profesor byl odvolán. Padl návrh, že pokud nedostaneme patřičné vysvětlení, půjdeme za ním osobně. Po příchodu Ing. Brožové jsme se zeptali, jaké byly důvody pro odvolání prof. Holmana z výuky. Sdělila nám jen, že ona není kompetentní tyto informace podávat a že se můžeme informovat u prof. Holmana. Téměř celá aula se přemístila k jeho dveřím. Po skandování „My chceme Holmana!“ vyšel ze dveří. Zeptali jsme se, jaké pádné důvody pro odvolání mu byly předloženy. Řekl, že odmítl dodržování standardů, které jsou již poměrně zastaralé a neaktuální. Jeho setrvání ve výuce bylo také podmíněno podpisem toho, že je začne dodržovat a bude se jimi řídit. Tyto standardy jsou však pouze doplňkovou a nezávaznou normou pro výuku. V době svého vzniku byly aktuální, z dnešního pohledu obsahují zbytečné a nepoužívané termíny a témata. Proto se jich prof. Holman odmítal držet.

Po vysvětlení podaném prof. Holmanem jsme jím byli také požádáni, abychom se vrátili na přednášku. Rozhodli jsme se, že jeho setrvání ve výuce podpoříme sepsáním žádosti rektorce o bližší prošetření situace. Za necelé dvě hodiny jsme posbírali téměř 400 podpisů.

S rektorkou Jaroslavou Durčákovou jsme náš problém prodiskutovali a ona slíbila, že se jej pokusí v co nejkratší době řešit. Již během 14 dnů se objevil první návrh řešení. Prof. Holman dostal nabídku na otevření nezápočtovaného kurzu ekonomie. Není divu, že tuto variantu odmítl.

Studentský senátor ze čtvrté fakulty Ing. Jakub Fischer položil na veřejné diskusi oběma kandidátům na rektora otázku, jaké kroky by po svém zvolení zaujali v případu odvolaného profesora. Stávající rektorka Durčáková řekla, že vstřícné kroky k nápravě situace už nabídkou nezápočtovaného kurzu ekonomie učinila, ale její návrh řešení byl zamítnut. Doc. Mikuláš Pichanič, druhý kandidát na pozici rektora, odsoudil tuto variantu jako nevhodnou.

Mohlo by tě zajímat: