oikos – znáte je?

27. 10. 2002 | | Studentský život

Kdo jsme? Jsme mezinárodní studentská organizace a hlavně parta kamarádů po celém světě, které spojuje kladný vztah k přírodě i lidem a kteří si myslí, že je možné chránit životní prostředí ekonomickými cestami. Jsme tedy ekologičtí aktivisté? Rozhodně ne, pořádáme přednášky, setkání a konference, snažíme se dozvědět se něco víc o současných ekologických problémech.

Kdo jsme? Jsme mezinárodní studentská organizace a hlavně parta kamarádů po celém světě, které spojuje kladný vztah k přírodě i lidem a kteří si myslí, že je možné chránit životní prostředí ekonomickými cestami.

Jsme tedy ekologičtí aktivisté? Rozhodně ne, pořádáme přednášky, setkání a konference, snažíme se dozvědět se něco víc o současných ekologických problémech. Chtěli bychom zvýšit povědomí studentů ekonomie o udržitelném rozvoji.

Proč oikos? V řečtině slovo „oikos“ znamená „dům“ a tvoří základ slov ekonomie a ekologie. Zakladatelé si vybrali tento výraz, protože se snažíme o začlení ekologických otázek do studia ekonomie a managementu. Později jsme se začali zajímat i o sociální problematiku ve smyslu „TUR“ – trvale udržitelného rozvoje.

Udržitelný rozvoj? V angličtině se mu říká „sustainable development“, dávno se vžil i pojem „sustainability“ – „udržitelnost“ (ten pojem se ale v češtině příliš nepoužívá). Udržitelný rozvoj chápeme (podle Brundtlandovy definice z roku 1987) jako rozvoj, při kterém současné generace uspokojují vlastní potřeby, aniž by snižovaly schopnost budoucích generací uspokojovat potřeby své. Řídíme se tzv. „Tripple bottom line“, která říká, že ekonomie, ekologie a sociální stránka jsou tři nedílné součásti „udržitelného rozvoje“. Prostě pokud rozvoj nebude šetrný k životnímu prostředí a nebude respektovat člověka, jeho potřeby a celé lidstvo, Země nás se sebe dříve či později setřese a bude se dál točit. Bez nás. Rozvoj neznamená jen vyšší zisky a vyšší životní úroveň pro menšiny. Měl by znamenat zlepšování života pro všechny a přitom ani neničit nebo bezohledně neužívat přírodní zdroje, ani neznečišťovat životní prostředí.

Jak oikos funguje? oikos Praha je organizace při VŠE, založená v roce 1998. Od té doby pořádáme přednášky, většinou s ekologickou tematikou. Jsme otevřeni novým nápadům i námětům, uvítáme nové členy a v nadcházejícím semestru plánujeme kromě diskusí se zajímavými lidmi také neformální setkání všeho druhu: od posezení v hospůdce, přes večery s kytarou až k víkendovým výletům.

Kdy se na nás můžete přijít podívat a seznámit se s oikosem osobně?

Každé úterý bychom rádi uvítali ty z vás, kteří mají zájem o dopravu v Praze – automobilovou i hromadnou. Chceme se setkávat, zvát na naše setkání odborníky z praxe, hovořit, a při tom všem povečeřet. Přijďte s námi povečeřet do menzy!

A prémie pro naše členy? 13. – 16. 11. oikos International Annual Meeting 2002: Letos ve Vilniusu.

Kdo chcete vědět víc, napište nám na náš e-mail (oikos.praha@centrum.cz) a my vám budeme pravidelné informace rozesílat.

Další informace najdete i na naší nástěnce u katedry životního prostředí nebo na http://www.oikosinternational.org.

Těšíme se na vás!

Eliška Kotíková, xkote02@vse.cz

KZP, místnost 34a, čtvrtek 11 – 12 a 13 –15 hodin

Radka Kučerová, filipa_cz@yahoo.co.uk

Mohlo by tě zajímat: