Okénko studentského tajemníka: Studenti sobě

26. 11. 2004 | | Názory, Studentský život

Semestr máme v plném proudu a jsem rád, že spolu s ním se znovu rozproudily i studentské aktivity. Zrovna za chvíli se chystám na koncert Ondřeje Havelky do Nové auly, který by se neuskutečnil bez nápadu a spousty elánu Blanky Machové, studentky FMV. Včera zase pro změnu Jižním Město ožilo akcí vpravdě filantropickou – prváci přímo v budově školy dávali krev. Činí se i Fotoklub VŠE, studentský pěvecký sbor a komorní orchestr Musica Oeconomica Pragensis či folklórní soubor Gaudeamus.

Semestr máme v plném proudu a jsem rád, že spolu s ním se znovu rozproudily i studentské aktivity. Zrovna za chvíli se chystám na koncert Ondřeje Havelky do Nové auly, který by se neuskutečnil bez nápadu a spousty elánu Blanky Machové, studentky FMV. Včera zase pro změnu Jižním Město ožilo akcí vpravdě filantropickou – prváci přímo v budově školy dávali krev. Zítra dostane šanci Žižkov. Činí se i Fotoklub VŠE, studentský pěvecký sbor a komorní orchestr Musica Oeconomica Pragensis či folklórní soubor Gaudeamus. A ani milovníci filmového plátna jistě nemají škole co zazlívat – vedle filmového klubu se na prosinec chystá již pátý ročník přehlídky amatérské studentské filmové tvorby – Filmový festival.

Tradičně dobře fungují odborné přednášky pořádané studenty. Z těch nejzajímavějších bych zmínil třeba chystanou návštěvu vicepremiéra pro ekonomiku Martina Jahna, přednášku premiérova ekonomického poradce Jana Mládka či velmi úspěšné Euro vs Dolar pořádané Centrem pro finance a trhy. Ani AIESEC, AEGEE či Buddy System nezahálejí, takže se můžeme těšit na exotický Global Village, či návštěvu studentů z prestižní Cambridge. Iniciativě Buddy Systemu dále vděčíme za to, že tento semestr byli zahraniční studenti ubytováni na pokojích s těmi českými.

Další příznivou zprávou pro studenty bude určitě otevření antikvariátu, který si vzala na starost studentská organizace CeFT. Chystají řadu vylepšení a novinek, otevírají 1. prosince.

Při ohlédnutí zpátky do první půlky semestru zasluhuje největší pozornost vyhlášení výsledků Grantu rektorky pro studentské aktivity. Výběrová komise rozdělovala mezi studenty 200 000 korun. Celkem bylo podáno 16 žádostí o příspěvek (podrobnosti na nb.vse.cz/studentt). Ve stručnosti se dá říci, že peníze z tohoto grantu umožnily například uspořádání VŠE Poprvé, plánované vydání studentského foto-kalendáře VŠE, několik víkendových seminářů či soutěž o nejlepší studentskou recenzi. Máte-li nápad na nějakou vlastní studentskou akci, pak určitě využijte možností, který tento fond nabízí a přihlaste se o finanční prostředky na příští semestr. Vyhlášení soutěže (pravděpodobně v prosinci) bude inzerováno na webu školy a iLISTu, případně si o konkrétní informace můžete napsat na moji e-mailovou adresu.

Ne všechny studentské „aktivity“ ovšem škole dělají radost. Problematická situace na kolejích je myslím díky publicitě ve Studentském listu a bouřlivým debatám na iLISTu známá nejen zde ubytovaným studentům. Byl jsem proto nucen se touto situací také zabývat a spolu s Kolejní komisí Akademického senátu VŠE vidíme jediné řešení ve zprůhlednění celého systému ubytovávání a kolejní samosprávy. Za absolutně nezbytné tudíž v současné situaci považujeme regulérní a reprezentativní (z hlediska účasti) volby nových kolejních rad, které musí proběhnout bez formálních či věcných nedostatků. Jenom takto vzniklé kolejní rady budou mít dostatečně silný mandát k řešení celé situace. Pro příští rok bude potřeba vytvořit systém přidělování bloků a pokojů, který bude fungovat podle jasně stanovených (a zveřejněných) kritérií a pravidel.

Na závěr snad už jen poznámka, že budu opravdu rád, když si každý student najde ze široké nabídky mimoškolních aktivit to, co ho zajímá, baví a co obohatí jeho studentský život. Jen pozor, ať vás potom nezaskočí zkouškové.

Tony Pavlíček
studentt@vse.cz
Tajemník rektorky pro studentské záležitosti

Mohlo by tě zajímat: