Otázky na kandidáta: Richard Hindls

2. 11. 2005 | | Rozhovory

Úkoly uvnitř: prohloubit akademickou atmosféru a univerzitní kulturu, zejména pocit důvěry a snášenlivosti mezi subjekty VŠE, rozvolnit postavení fakult v řízení a aktivně tak čelit rostoucí konkurenci ve vzdělávacím prostoru, posilovat cizojazyčné programy. Ve vnějším prostředí budovat dobrou značku se jménem VŠE.

Co považujete za stěžejní body svého programu ? Jaké jsou priority a hlavní záměry vaší kandidatury?

Úkoly uvnitř: prohloubit akademickou atmosféru a univerzitní kulturu, zejména pocit důvěry a snášenlivosti mezi subjekty VŠE, rozvolnit postavení fakult v řízení a aktivně tak čelit rostoucí konkurenci ve vzdělávacím prostoru, posilovat cizojazyčné programy. Ve vnějším prostředí budovat dobrou značku se jménem VŠE.

Proč jste se vlastně rozhodl(a) kandidovat? Co na to vaše rodina? Co spolupracovníci na fakultě?

S VŠE jsem spojil svůj profesní život. Odučil jsem tu 62 semestrů, chyběl jsem jen v jediném. Byl jsem senátorem, vedoucím katedry, děkanem. VŠE pro mě moc znamená a rád bych zkušenosti teď zóročil pro její blaho. A úroky přijdou jen a jen škole. Podporu cítím v rodině i u kolegů.

Jak si představujete váš budoucí tým? Máte již nějaké konkrétní kandidáty na jednotlivé proděkany?

V této fázi ještě nejde o jména ale o schopnosti. Mám jasnou představu, jaký typ kolegů budu potřebovat, a budu je dle toho i hledat. A nejen to – nestačí aby tito lidé byli individuálně schopní, ale musí být schopní navodit dobré vztahy a snášenlivost prostředí i mezi sebou navzájem.

Jak si představujete komunikaci se studenty? Plánujete přímá setkání s nimi?

Samozřejmě! Přímá jednání jsou pro mě vždy zdrojem poznání a i nastolení důvěry. Chci vytvořit takový styl komunikace, aby studenti otevřeně vedení říkal, co je trápí a hlavně – abychom našli řešení!.Pocit marnosti nad tím, že se nemůžete domoci napravení určité křivdy, je často bolestnější než křivda sama. Mladí lidé jsou na pocit marnosti obzvlášť citlivé. Skončit s letitou neadresností a alibismem v přístupu je studentům je tedy mým silným cílem. Hodně též chci naslouchat studentské komoře a Senátu a společně tak posilovat prevenci – málokdy problémy vznikají ze dne na den, a tak jistě existují cesty, jak potížím čelit předem.

Co bude váš první krok v nové funkci?

Co bude zrovna ten nejprvnější krok, není nejdůležitější. To proto, že vzhledem k situaci na VŠE těch prvních kroků bude muset být asi víc, třeba deset. Ale povím vám, čím všechny ty kroky začnou. Začnou mým jednáním s děkany, kteří jsou pro mě autoritou a s nimiž tyto první kroky budu důkladně konzultovat.

Mohlo by tě zajímat: