Postavíme, opravíme, zasíťujeme

13. 12. 2004 | | Zprávy ze školy

Po dokončení Rajské budovy plánovaném na léto 2005 se dá do pohybu celá škola. Mnohá pracoviště a kanceláře se přesunou z Nové a Staré budovy a také z objektů v Černé a Štěpánské ulici, pokud je škola prodá.

Po dokončení Rajské budovy plánovaném na léto 2005 se dá do pohybu celá škola. Mnohá pracoviště a kanceláře se přesunou z Nové a Staré budovy a také z objektů v Černé a Štěpánské ulici, pokud je škola prodá.

„Prodejna Ekopressu ve foyer Nové budovy ukončí v lednu 2005 svou činnost,“ říká kvestor Jiří Kříž a upřesňuje: „Do zprovoznění Rajské budovy bude škola prodejnu provozovat sama s přibližně stejným sortimentem. V Rajské budově ji pak nahradí nová prodejna Nakladatelství Oeconomica, která bude kromě skript VŠE, ekonomické literatury a časopisů nabízet například i školní suvenýry a další doplňkové zboží.“

Škole se uleví

„Díky Rajské budově snad konečně najdeme i velmi potřebné prostory pro studentské organizace,“ naznačuje rektorka doc. Jaroslava Durčáková a dodává: „Pokud se všechno podaří podle harmonogramu, škole by se mohlo velmi ulevit.“

Ve více než stovce kanceláří Rajské budovy najdou zázemí především učitelé a nové prostory zde připadnou také doktorandům. Aula pro čtyři stovky posluchačů a široká škála poslucháren mají podle kvestora škole zajistit dostatek výukových prostor nejméně pro nadcházejících deset let. Studenti se budou moci scházet v místnostech určených pro týmovou práci a v malých skupinkách u počítače pracovat na společných projektech. Nově vznikne Centrum mezinárodních studií, které bude soustřeďovat aktivity zatím roztříštěné aktivity školy v oblasti zahraniční spolupráce včetně služeb pro zahraniční studenty.

Rajskou budovou investice nekončí

Se stavbou Rajské budovy úzce souvisí i oprava a nástavba třetího patra menzy. Právě tam vznikne nový akademický klub. „Klub bude mít část pro studenty a pro zaměstnance, bude prostorný a na dobré úrovni,“ slibuje kvestor. Vybuduje se také nový cvičební sál přístupný studentům i zaměstnancům školy. Do menzy se přemístí se i kancelář CTVS ze Štěpánské ulice.

Investiční výhled školy do roku 2007 zahrnuje i rekonstrukci bloků D a E jarovských kolejí. Díky nové nástavbě povyroste také budova Faktulty managementu v Jindřichově Hradci.

Koleje na Jižním Městě mají být kompletně zasíťovány nejpozději za dva roky. Studovna knihovny ve Staré budově dostane k dispozici prostor, který je v patře nad ní poté, co se přesunou některé kanceláře do Rajské budovy.

O rozšíření samotné knihovny do Rajské budovy kvestor neuvažuje. „Nechceme tříštit zdroje ani pracoviště. Centrum informačních a knihovnických služeb, výpočetní centrum a počítačové učebny a studovny zůstanou ve Staré budově,“ přibližuje kvestor Kříž investiční záměry školy.

Mohlo by tě zajímat: