Právo a pomsta na VŠE

16. 12. 2003 | | Názory, Zprávy ze školy

Na Národohospodářské fakultě VŠE loni vznikl spor o výuku ekonomie, průběžně sledovaný na stránkách Respektu. Letos na jaře se spor nečekaně rozuzlil. Holmanovci drtivě vyhráli volby do akademického senátu a novým děkanem se stal Jiří Schwarz. „Obavy z pomsty jsou zbytečné,“ ujišťovali vítězové. Tedy spravedlnost, nikoli pomsta.

Na Národohospodářské fakultě VŠE loni vznikl spor o výuku ekonomie, průběžně sledovaný na stránkách Respektu. Jen pro nutné zopakování: na jedné straně stáli poradce prezidenta Robert Holman s Jiřím Schwarzem a Miroslavem Ševčíkem z Liberálního institutu, kteří ve svém manifestu odmítli dál studenty nutit k biflování pojmů. Na druhé byli „konzervativci“ v čele s tehdejším děkanem Ivem Strakou – ten lpěl na závazných osnovách a jejich porušení přísně trestal. Holman a poté Ševčík dostali zákaz výuky, děkan hrozil i zrušením jejich katedry.

Letos na jaře se spor nečekaně rozuzlil. Holmanovci drtivě vyhráli volby do akademického senátu a novým děkanem se stal Jiří Schwarz. „Obavy z pomsty jsou zbytečné,“ ujišťovali vítězové. Tedy spravedlnost, nikoli pomsta: nový senát ruší k 15. únoru 2004 obě znesvářené katedry, Strakovu i Holmanovu, vznikne z nich jedna nová. Většina konzervativců opouští fakultu; dva dali výpověď (Miloš Mach a Pavel Sirůček), bývalý děkan Straka a čtyři jeho spojenci neměli o místa na nové katedře zájem. A pointa: říjnová kontrola VŠE ukázala, že Ivo Straka před pádem udělil své katedře mimořádné odměny 262 tisíc a že jeho vlastní proděkan mu navrhl osobní odměnu 50 tisíc. Praktické ekonomice tedy i konzervativci rozumějí dobře.

Článek převzat ze 48. čísla týdeníku Respekt (http://www.respekt.cz/), které vyšlo 24. listopadu 2003.

Mohlo by tě zajímat: