Příprava na letní prázdniny: vlak, autobus, automobil

7. 4. 2000 | | Cestování

Letní prázdniny se kvapem blíží a s nimi přichází otázka dopravy na dovolenou a na výlety. Komerčních nabídek dopravních společností není mnoho, ale některé platbu za dopravu zpříjemní. Porovnat různé dopravní alternativy se vyplatí.

Letní prázdniny se kvapem blíží a s nimi přichází otázka dopravy na dovolenou a na výlety. Komerčních nabídek dopravních společností není mnoho, ale některé platbu za dopravu zpříjemní. Porovnat různé dopravní alternativy se vyplatí.

Vlak

Ještě nedávno platilo, že nejlevnějším použitelným dopravním prostředkem byl vlak. Dnes je jízdné na železnici odstupňováno podle kilometrických pásem, přičemž kratší vzdálenosti jsou podstatně znevýhodněny a dlouhé tratě jsou naopak zvýhodněny. Ačkoliv České dráhy poskytují několik zvýhodněných jízdenek pro pravidelné dojíždění po stejné trase, slevy pro studenty při jednorázových jízdách poskytovány nejsou. Jistými zvýhodněními pro studenty využívající služeb ČD pouze občasně mohou být komerční nabídky: Sleva pro skupiny, Kilometrická banka, Sleva PAJ nebo Vlak plus. K nákladům na vlak je nutno připočíst poplatky za přepravu zavazadel (například bycikl), které jsou rovněž odstupňovány podle vzdálenosti.

Informace o vlakových spojích jsou k nahlédnutí ve stanicích vlaku u výpravčího (knižní vydání jízdního řádu). Dalším zdrojem jsou telefonické informace na čísle 02/24 22 42 00 nebo internetové stránky http://www.vlak.cz, http://www.jizdnirady.cz nebo http://idos.datis.cdrail.cz. Údaje jsou uvedeny včetně cen. Informace o slevách jsou dostupné na stránkách http://www.cdrail.cz nebo na telefonním čísle 02/24 61 40 71.

Autobus

Cestování autobusem je komplikováno především tím, že existuje mnoho dopravců, kteří mají nejen různé ceny, ale i různé jízdní řády. Jízdné není celostátně sjednoceno a závisí na dopravci – je smluvní. Jízdné bývá odstupňováno podle pásem se zvýhodněním delších vzdáleností. Většinou nejsou poskytovány slevy pro studenty na jednotlivé jízdy ani komerční nabídky jako u Českých drah. Počet a velikost zavazadel je omezena. Za zavazadla se platí.

Státní dopravce ČSAD vydává knižní jízdní řád. Ve větších městech mívá zřízeny informační telefonní linky (Praha 1034). Údaje o odjezdech a příjezdech autobusů ČSAD a některých smluvních autodopravců (Osnado, PID, MHD Brno aj.) jsou k nahlédnutí na internetu na adrese http://www.bus.cz nebo http://idos.datis.cdrail.cz. Informace jsou bez udání cen.

Automobil

V důsledku zdražování hromadné dopravy je za jistých podmínek cestování vlastním automobilem levnější. Již při počtu tří osob a s lehkou nohou na plynu je cestování malým vozem nižší třídy levnější a obvykle i pohodlnější než veřejná hromadná doprava. Cestování ve čtyřech či pěti lidech je bezkonkurenčně levnější. Pro automobil hovoří především existence poplatků za zavazadla v autobusech, které služby autobusové dopravy zdražují. Výhodou automobilu je více pohodlí a větší časová volnost. Při cestování automobilem je nutno počítat s ostatními náklady jako například: dálniční známka (i na Slovenku!), parkovné na placených stáních (např. na horách), pojištění (zelená karta do zahraničí).

Některé komerční nabídky Českých drah:

Sleva pro skupiny.

Je určena pro libovolnou skupinu 6 a více osob. Žádá se o ni nejpozději tři dny před nastoupením cesty vyplněním tiskopisu „Žádanka o slevu pro skupiny” a jejím podáním ve výdejně jízdenek ČD. Do celkového počtu účastníků není možné zahrnout cestující, kteří použijí pro cestu jinou slevu nebo zvláštní jízdné. Slevy se přiznávají dle věku: mládež 15-26 let 50 %, nad 26 let 20 %. Jedinou „Žádanku” lze podat současně pro cestu „TAM” i „ZPĚT”. Prvopis „Žádanky” si ponechá výdejna jízdenek jako přílohu k prvopisu přepravního rejstříku, kopii orazítkuje a přiloží jako přílohu k jízdním dokladům.

Kilometrická banka 2000 (KMB).

Je určena pro cestující na delší vzdálenosti, nebo pro společné cesty až tří cestujících. Cestující si může zakoupit vklad na 2000 km – Kilometrickou banku 2000. Cena dokladu i kilometrický vklad jsou v KMB vyznačeny. Skládá se z obálky, všitých kupónů s předtištěnými kolonkami pro vyplnění údajů o jízdě a kontrolního listu. V sešitku KMB jsou všity kontrolní kupóny, které odebírá zaměstnanec ČD při nastoupení cesty. Držitel KMB musí mít údaje pro zamýšlenou jízdu vypsány v příslušné kolonce před nastoupením do vlaku. Minimální odpisová vzdálenost ve 2. vozové třídě činí 100 km, maximální je 400 km. Doba platnosti KMB je 6 měsíců od prvního dne platnosti; zaměstnanec výdejny jízdenek vyznačí při prodeji první a poslední den platnosti na obálce. Kilometrická banka je přenosný jízdní doklad (může ji tedy použít i skupina osob). Cena KMB 2000 je 1 050 Kč. KMB lze vrátit; srážka při vracení činí 60 Kč.

Sleva PAJ

Sleva pro cestující, kteří k nákupu jízdenky do 80 km (podle místních podmínek i více) použijí stacionární prodejní automat jízdenek v železniční stanici. Sleva ve výši 10% se poskytne pouze ve 2.vozové třídě osobám cestujicím za obyčejné jízdné.

Vlak plus

K návštěvě kulturních institucí, historických památek nebo jiných akcí se prodávají jízdní doklady „Vlak plus” (zlevněná zpáteční jízdenka, případně i zlevněná vstupenka). Pro cestující starší 15 let se poskytuje sleva ve výši cca 20% z obyčejného jízdného. Jízdní doklady Vlak plus se prodávají pouze pro 2. vozovou třídu.

Kompletní znění těchto a dalších slev a jejich podmínek je k nahlédnutí na www http://www.cdrail.cz nebo na telefonním čísle 02/24 61 40 71.

Mohlo by tě zajímat: