Přípravný týden: Jít či nejít do školy?

8. 9. 2003 | | Nezařazené

Novinkou v harmonogramu pro začínající semestr se oproti předchozím rokům stal
takzvaný „přípravný týden“ od 15. do 19. září. Jeho účel je však podle mnohých
nejasný a zbytečný. Některé katedry proto během něj zrušily či omezily výuku. Nyní, několik dní
před začátkem studijního období, tak mezi studenty – a často i vyučujícími – panuje kolem
přípravného týdne zmatek a nejistota. Jít, či nejít do školy? Bude vůbec výuka probíhat?

Novinkou v harmonogramu pro začínající semestr se oproti předchozím rokům stal
takzvaný „přípravný týden“ od 15. do 19. září. Jeho účel je však podle mnohých
nejasný a zbytečný. Některé katedry proto během něj zrušily či omezily výuku. Nyní, několik dní
před začátkem studijního období, tak mezi studenty – a často i vyučujícími – panuje kolem
přípravného týdne zmatek a nejistota. Jít, či nejít do školy? Bude vůbec výuka probíhat?

V průběhu přípravného týdne od 15. do 19. září se podle původního záměru rektorátu
měly konat úvodní orientační přednášky. Na nich by studenti byli seznámeni
s obsahem předmětu, požadavky na ukončení, studijní literaturou, sestavovaly by se
pracovní týmy apod. Mnoho kateder to však u svých předmětů shledalo zbytečným a výuku
v tomto období zrušily či omezily.

Podle vedoucí Pedagogického oddělení (PEDO) Anny Fryčové proto dostali všichni
proděkani pro pedagogiku za úkol nahlásit do poloviny června, které předměty
z jejich fakulty se budou v přípravném týdnu konat, a které ne.
Seznam vyučovaných kurzů, sestavený právě
na základě informací jednotlivých proděkanů,
publikovalo PEDO na školním webu
již koncem června.

Text na stránce však není jednoznačný. Lze si jej totiž vysvětlit i tak, že se týká
jen a pouze celoškolských předmětů. O kurzech fakultních či oborových vůbec nemluví a 
jejich výuku v přípravném týdnu tedy nevylučuje ani nepotvrzuje. „Ne, to se týká úplně všech předmětů na škole.
Pokud tam předmět není uvedený, pak se vyučovat nebude,“ vysvětluje Fryčová.

Realita je však jiná – viz přehled pod tímto článkem.
Ukazuje se, že se bude konat mnoho dalších předmětů.
Tento fakt Fryčovou zřejmě překvapil: „To mi ani neříkejte. Pokud budou učit, tak až jim tam žádní studenti
nepřijdou, je to jejich věc. To ať si pak vyřídí se svými proděkany, kteří jejich zamýšlenou výuku
v červnu včas nenahlásili.“

Rektorát zveřejnil minulý týden na školních internetových stránkách
novou zprávu, ve které
opět poukazuje na původní seznam
a jeho platnost. Oznámení však mnohé katedry jenom ještě více zmátlo.
Nejsou si totiž jisté, zda – v případě, že se jejich předmět nenachází na daném oficiálním seznamu –
vůbec smějí kurz vyučovat. Některé stáhly zpět své dosavadní řešení
přípravného týdne. Údajně dočasně, než se situace vyjasní. V přehledu pod tímto článkem
jsou u takových kateder otazníčky. Jiné již dokonce během posledních dnů na základě zmíněné zprávy svou oznámenou výuku odvolaly a zrušily.

Nejen celoškolské stránky poskytují zavádějící informace. Data uváděná na oficiálním webu Fakulty mezinárodních vztahů (poslední aktualizace stránky je z 20. června) jsou v rozporu s údaji, které nám během posledních dnů poskytly jednotlivé katedry a které jsou také zaneseny do přehledu níže.

Jedinou jistotou v přípravném týdnu tak je nyní rektorské volno ve čtvrtek 18. září.
To vyhlásila rektorka doc. Jaroslava Durčáková v souvislosti s oslavami 50. výročí
založení VŠE. V tento den se ruší veškerá výuka na škole.

Naplno se přednášky a cvičení na VŠE rozběhnou zřejmě až od 22. září, kdy začíná
první týden výuky. Od toho okamžiku by již měly být přednášeny všechny vypsané předměty.

Přehled vyučovaných a odpadlých kurzů

Vzhledem k nejednotnému postupu na úrovni jednotlivých kateder či dokonce předmětů
jsme pro vás shromáždili následující přehled vyučovaných a odpadlých kurzů během
přípravného týdne.

Informace jsme získali jednak z internetových stránek jednotlivých fakult a kateder, jednak e-mailem po vyžádání od jednotlivých kateder. Pokud byly některé údaje v rozporu, zveřejnili jsme nejaktuálnější z nich.

Data jsou seskupena abecedně podle kateder. Je-li jednotný postup
v rámci celé katedry, uvádí se pouze stav za katedru v jednom řádku.
V opačném případě jsou rozepsány podrobnější informace v dalších řádcích.
Případné otazníčky signalizují, že nám katedra údaje i přes vyžádání
nezaslala či odmítla zaslat, nebo již zaslané informace dočasně stáhla zpět.

Údaje jsou uvedeny podle informací získaných z jednotlivých kateder do 16. září 2003, 9.25 hodin. Za pravdivost dat či jejich dodržení vyučujícími neručíme.
Tabulka bude průběžně doplňována a upravována podle nově získaných informací. Doporučujeme vám proto
na naší adrese https://www.ilist.cz/ pravidelně ověřovat aktuální stav.

AJ_ Katedra anglického jazyka nekoná se
BP_ Katedra bankovnictví a pojišťovnictví nekoná se
CR_ Katedra cestovního ruchu nekoná se
CTVS Centrum tělesné výchovy a sportu nekoná se
DEM Katedra demografie nekoná se
DEP Katedra didaktiky ekonomických předmětů nekoná se
DET Katedra ekonomických teorií nekoná se (může se ale stát, že vyučující „jde kolem“ :-))
EKO Katedra ekonometrie nekoná se
EPR Katedra obchodního evropského a mezinárodního práva  
PRA408 Evropské právo koná se úvodní přednáška ve středu 17.9. od 12.45
EPR401 Právní instituce EU a základy evropského práva koná se úvodní přednáška ve středu 17.9. od 12.45
EPR ostatní EPR a PRA nekoná se
EST Katedra ekonomické statistiky nekoná se
FIL Katedra filosofie koná se
FP_ Katedra financí a oceňování podniku nekoná se
FU_ Katedra finančního účetnictví  
FU_ celoškolské předměty FÚ koná se
FU_ ostatní předměty FÚ většinou se koná, závisí na vyučujícím
HD_ Katedra hospodářských dějin nekoná se
HP_ Katedra hospodářské politiky  
HP_ oborově povinné kurzy nekoná se
HP_ volitelné kurzy rozhodnutí ponecháno garantům kurzů
INF Informatika nekoná se
IT_ Katedra informačních technologií nekoná se
IZI Katedra informačního a znalostního inženýrství nekoná se
LOG Katedra logistiky nekoná se
MAE Katedra makroekonomie  
MAE102   konají se přednášky
MAE405   konají se přednášky
MAE411   konají se přednášky
MAE412   konají se přednášky
MAE ostatní přednášky a všechny semináře nekoná se
MAT Katedra matematiky koná se
MG_ Katedra marketingu nekoná se
MIE Katedra mikroekonomie nekoná se
MO_ Katedra mezinárodního obchodu nekoná se
MTP Katedra měnové teorie a politiky  
MTP310 Burzovní obchody nekoná se
MTP318 Měnová politika v ČSR v letech 1918-1939 nekoná se
MTP418   nekoná se
MTP432 Měnová politika v období transformace nekoná se
MTP441 Mezinárodní monetární ekonomie II. – seminář nekoná se
MTP ostatní předměty MTP úvodní informace včetně programu přednášek
MU_ Katedra manažerského účetnictví  
MU_ přednášky MÚ koná se
MU_ cvičení MÚ nekoná se
NJ_ Katedra německého jazyka nekoná se
OP_ Katedra obchodního podnikání nekoná se
OP_ vedlejší specializace Komerční komunikace bloková výuka, již od 16.9.
OP_ ostatní OP_ nekoná se
P__ Katedra personalistiky nekoná se
PE_ Katedra podnikové ekonomiky nekoná se
PM_ Katedra podnikového managementu nekoná se
POL Katedra politologie  
POL401   koná se informační setkání
POL406   koná se informační setkání
POL410   koná se informační setkání
POL418   koná se informační setkání
POL419   koná se informační setkání
POL510   koná se informační setkání
POL529   koná se informační setkání
POL ostatní předměty POL nekoná se
PRA Katedra práva  
PRA408 Evropské právo koná se úvodní přednáška ve středu 17.9. od 12.45
EPR401 Právní instituce EU a základy evropského práva koná se úvodní přednáška ve středu 17.9. od 12.45
PRA ostatní PRA a EPR nekoná se
PSP Katedra psychologie a sociologie práce nekoná se
REG Katedra správních a regionálních věd nekoná se
ROJ Katedra románských jazyků nekoná se
RUJ Katedra ruského jazyka nekoná se
SA_ Katedra systémové analýzy krátké orientační přednášky u většiny vyučujících
SE_ Katedra světové ekonomiky nekoná se
SMS Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka nekoná se
SP_ Katedra sociální politiky nekoná se
STP Katedra statistiky a pravděpodobnosti nekoná se
VF_ Katedra veřejných financí koná se, závisí na jednotlivých vyučujících
ZP_ Katedra životního prostředí koná se – seznámení s obsahem, požadavky na ukončení apod.

Mohlo by tě zajímat: