Přípravu na ŠANCI nepodceňujte, radí koordinátorka

8. 3. 2011 | | Kariéra, Rozhovory

Jarní ročník veletrhu pracovních příležitostí ŠANCE klepe na dveře.
Zatímco v krizovém období vystavovatelé přicházeli jen kvůli udržení
kontaktu se studenty, tentokrát už pro ně mají nabídky, slibuje
koordinátorka veletrhu Lenka Malinová.

Ekonomická recese značně omezila nabídku pracovních
příležitostí pro studenty a absolventy. Jak vypadá nyní situace na trhu
práce pro tuto skupinu uchazečů?

V období, kdy se nejvíce projevovaly dopady světové hospodářské
krize, jsme zaznamenali znatelný pokles vystavovatelů. Některé firmy se
v této době v rámci zachování kontaktu se studenty VŠE přicházely na
veletrh spíše připomenout než nabízet pracovní příležitosti.
V posledním roce sice počet vystavovatelů zůstal víceméně stejný, zato
v podstatě každá ze zúčastněných firem připravuje pro studenty a
absolventy konkrétní programy či prezentuje pracovní místa pro juniory.

S jakými nabídkami pro studenty a absolventy VŠE firmy
přicházejí nejčastěji?

Některé společnosti zařazují nejnadanější studenty do manažerských
tréninkových programů, jiné do trainee programů s odbornou specializací,
nebo umožňují perspektivním zájemcům projít kolečko a vybrat si, který
obor by jim vyhovoval. Někteří vystavovatelé pravidelně nabírají desítky
nováčků, které pak čeká osvědčené schéma kariérního postupu uvnitř
společnosti. Jiné firmy hledají kandidáty i na juniorské pozice. Na
základě individuální dohody přímo na veletrhu, nebo později, je také
možné zahájit spolupráci pro zpracování diplomové či jiné
odborné práce.

Někteří návštěvníci veletrhu si stěžují, že i přes
vyplnění mnoha dotazníků se jim nikdo z firmy neozval. Má smysl tyto
dotazníky vyplňovat? Jak je firmy využívají?

Dotazníky vyplňované na veletrhu i registrace v seznamu, který obdrží
vystavující, určitě zvyšují pravděpodobnost úspěchu. Firmy
s dotazníky většinou aktivně pracují, zvláště pokud obsazují
juniorskou pozici. Nepotřebují ji inzerovat, stačí projít seznamy
registrovaných zájemců z VŠE. Vždy ale bude více studentů, kterým se
nikdo neozval než těch úspěšně oslovených. I když pracovních
příležitostí přibývá, nikdy jich nemůže být tolik, kolik je zájemců.
Proto doporučuji všem se připravit ještě před vyplněním dotazníku,
zvážit které informace jakým způsobem uvést, aby byly pro konkrétní
společnost zajímavé. Více než dotazník ale může pomoci osobní kontakt,
pozitivní, věcná sebeprezentace, hodí se i vytištěný životopis,
připravené otázky. Po ŠANCI je třeba sledovat pracovní nabídky ve
společnosti, případně se připomenout s odkazem na osobní kontakt na
veletrhu.

Na podzimní ŠANCI jste připravili několik novinek jako workshopy
a panelové diskuze. Jaký byl ohlas na tyto nové platformy?

Setkaly se s pozitivními ohlasy jak ze strany vystavujících, tak
studentů. Jejich kapacity ale nebyly zdaleka naplněny. Zkrátili jsme proto
délku trvání prezentací i panelových diskusí a posunuli jsme začátek
všech akcí na jedenáctou hodinu. Věříme, že se
návštěvnost zvýší.

Podrobnosti o veletrhu ŠANCE najdete na webu Rozvojového a poradenského centra.

Mohlo by tě zajímat: