Připravuje se studie “Rajské budovy”

3. 3. 2000 | | Zprávy ze školy

Jak nás informoval prorektor pro rozvoj a informační systém doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc., který je garantem přípravy výstavby “Rajské budovy”, ve výběrovém řízení na zhotovení studie zvítězila společnost Ateliér wik, a 12.1.2000 s ní byla uzavřena příslušná smlouva.

Jak nás informoval prorektor pro rozvoj a informační systém doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc., který je garantem přípravy výstavby “Rajské budovy”, ve výběrovém řízení na zhotovení studie zvítězila společnost Ateliér wik, a 12.1.2000 s ní byla uzavřena příslušná smlouva.

Předběžný návrh řešení bude Ateliérem wik dodán v první polovině března a poté bude předložen k celoškolní diskusi tak, aby náměty a připomínky z diskuse mohly být využity pro zpracování definitivní podoby studie.

Předběžné nákresy s doprovodným komentářem budou zpřístupněny na www školy na adrese www.vse.cz/rajska. Vaše diskusní příspěvky budou vítány v diskusní skupině vse.rajska.budova. Studie bude dokončena během jarních měsíců a bude poté sloužit ke zpracování a vlastnímu projednávání stavebního záměru v orgánech školy a na MŠMT.

Mohlo by tě zajímat: