Procter, Gamble a partneři I.

24. 11. 1999 | | Kariéra, Rozhovory

Každý, kdo někdy sháněl práci se s tím problémem setkal. Praxe. Jenže jak při studiu sehnat práci, v níž budete mít na starosti něco víc než jen být třetím asistentem pátého asistenta? Jednou z možností je stáž u firmy Procter & Gamble. Můžete získat kontakt s praxí, vést vlastní projekt, zdokonalit se v angličtině, možná i vycestovat do zahraničí a za tohle všechno vám ještě zaplatí.

Každý, kdo někdy sháněl práci se s tím problémem setkal. Praxe. Jenže jak při studiu sehnat práci, v níž budete mít na starosti něco víc než jen být třetím asistentem pátého asistenta? Jednou z možností je stáž u firmy Procter & Gamble. Můžete získat kontakt s praxí, vést vlastní projekt, zdokonalit se v angličtině, možná i vycestovat do zahraničí a za tohle všechno vám ještě zaplatí. Richard Bejlek, student pátého ročníku Fakulty financí a účetnictví a David Přibyl, student posledního ročníku Fakulty mezinárodních vztahů, se letos v létě mezinárodního internshipu u firmy Procter & Gamble zúčastnili.

První otázka je jasná, kde jste byli?

Da: Dva měsíce jsem pracoval ve finančním oddělení firmy Procter & Gamble ve Frankfurtu nad Mohanem a pak tři týdny v Ženevě.

Ri: Já jsem byl deset týdnů členem tzv. Innovation Team ve Vídni.

Co byla náplň vaší práce?

Ri: Každý intern dostane svůj vlastní projekt a na něm pracuje od začátku do konce. Můj úkol spočíval ve vytvoření systému bodového hodnocení výrobků, které jsou nově uváděny na trh. Výstup mého projektu byl především určen pro oddělení Customer Business Development (obdoba Sales v jiných firmách), vstupy jsem ale získával ze všech oddělení i úrovní.

Da: Já jsem pracoval na analýze konkurenční co-promotion a aplikaci této metody na výrobcích společnosti Procter & Gamble. Pracoval jsem ve finančním oddělení, takže mým úkolem byla analýza z finančního hlediska. Ten úkol vyžadoval samozřejmě velkou spolupráci s oddělením marketingu.

Jak jste se na internship dostali?

Da: V zimě jsem se vrátil z Dánska, kde jsem byl na univerzitě v Kodani v rámci studia CEMS Master. K získání tohoto diplomu musíte absolvovat minimálně desetitýdenní pracovní stáž v zahraničí. Takže po návratu jsem začal tuto stáž shánět. Obeslal jsem více mezinárodních CEMS Corporate Partnerů a z Procter & Gamble odpověděli nejrychleji. Protože jsem jejich nabídku považoval za velice dobrou, moc dlouho jsem se nerozmýšlel.

Ri: U mě to bylo podobné, jenom s tím rozdílem, že jsem byl předtím na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Tam i tady v Praze jsem viděl prezentace firmy Procter & Gamble, kde jsem se vlastně poprvé o této možnosti dozvěděl. Jinak cesta od podání přihlášky do odjezdu na internship je poměrně dlouhá. Nulté kolo výběru spočívá ve vyplnění celkem obsáhlého dotazníku, standardizovaného pro celý svět. V prvním kole se píše test a koná krátké interview. Druhé kolo spočívá ve třech rozsáhlých pohovorech, některé se konají v češtině, jiné v angličtině. Kdo projde úspěšně druhým kolem, dostane s největší pravděpodobností nějakou nabídku.

Mezinárodní internshipy jsou určeny pouze studentům programu CEMS?

Da: To určitě ne. Že jsme my dva zároveň studenty CEMS je náhoda. I když je fakt, že pro oboje jsou podobná kriteria, takže zřejmě v přijímacím řízení uspějí podobní lidé. Ale jinak byla na internshipech spousta lidí, kteří se studiem CEMS neměli nic společného.

Pojďme k praktičtějším věcem. Kde jste při internshipu bydleli?

Da: Ve Frankfurtu nás bylo asi patnáct internů z celé Evropy. Všichni jsme bydleli v jednom hotelu. Takže jsme pořádali různé společné akce, především společné výlety o víkendech.

Ri: My byli ve Vídni jenom dva interni, já jsem bydlel u svých rakouských přátel. Večery jsme trávili také společenskými akcemi a víkendy většinou v Alpách.

A co peníze?

Ri: Každý mezinárodní intern dostává stejnou mzdu jako místní interni v dané zemi. Cestovné hradí firma a je-li třeba, tak i ubytování

Jaká panuje v pobočkách společnosti Procter & Gamble nálada?

Da: Pohoda. Do práce se nemusí chodit v kvádru a oproti jiným společnostem, ve kterých jsem měl možnost pracovat tady v Čechách, je atmosféra nesrovnatelná. Když se třeba náhodou potkáš se šéfem oddělení u automatu na kafe, nedělá, že tě nevidí, ale hned prohodíte pár slov, třeba o fotbale, nebo o novém personálu v restauraci za rohem. A to není jen moje zkušenost, říkali to všichni na závěrečné college.

Závěrečná college?

Ri: Internshipy začínají a končí college, na které se sjedou všichni mezinárodní interni. Na úvodní college vám vysvětlí hodnoty a principy společnosti Procter & Gamble, dostanete základní trénink, objasní vám strukturu firmy, způsoby komunikace a prezentace. Řada věcí musí být v tak velké společnosti kvůli snadnějšímu přenosu informací standardizována. Není to nic strašného ani příliš složitého, ale chcete-li ve firmě fungovat, naučit se to musíte.

Da: Na závěrečné college jsme se znovu všichni setkali a vyměnili si zážitky a zkušenosti. Součástí byla i otevřená diskuse s představiteli firmy, kteří se velice zajímali o naše názory na chod firmy. A taky se z nás snažili dostat nějaké relevantní informace pro recruitment. Konaly se prezentace novinek a vizí společnosti pro příští tisíciletí, spojené s diskusemi s odpovědnými pracovníky daných oborů. Program byl celkem náročný.

Ri: Hlavně ten karaoke bar…

Da: Ano, college mají i svou společenskou část…

V čem vás internship zaskočil, na co jste z VŠE nebyli připraveni?

Ri: Zjistil jsem, že jsem měl určité mezery v marketingu. O mnoha typech výzkumu trhu a ukazatelů spotřebitelského chování, které jsou ve společnosti Procter & Gamble běžné, jsem ve škole ani neslyšel. Naštěstí kdykoliv jsem něco nevěděl, vždy si na mě někdo udělal čas. Součástí internshipu je i řada tréninků a prezentací nových postupů, takže člověk snadno pochopí, o co jde.

Da: Je jasné, že je mnoho věcí, které nás škola naučit nemůže. Například strukturu finančních výkazů konkrétní společnosti. Více než znalosti mi chyběly spíš určité dovednosti. Škola nás učí něco se naučit a pak napsat test. Málo nás učí spolupráci a komunikaci. Schopnosti získat od kolegů potřebná data, společně vypracovat úkol a fundovaně sdělit výstup.

Ri: Na internshipu dva měsíce pracuješ na svém projektu a na konci svůj výstup prezentuješ dvě hodiny před managementem nebo obchodními teamy. Takže svou práci musíš umět prodat. Musíš přesvědčivě a jasně vysvětlit, že to co jsi dělal mělo smysl a že řešení, která jsi navrhl jsou ta nejlepší. To ve škole chybí.

Co vám účast na internshipu dala?

Ri: Možnost zblízka si osahat fungování nadnárodní společnosti, poznat její vnitřní strukturu, která je koncipována tak, aby umožňovala tok informací všemi potřebnými směry, což společnosti značně usnadňuje reakce na změny okolí. A taky jsem si uvědomil tu ohromnou sílu nadnárodních gigantů, a nemyslím jen Procter & Gamble.

Da: Kontakt s praxí je nedocenitelný. Je skvělé řídit skutečnou firmu, mít za něco odpovědnost. Poučná byla zkušenost ze spolupráce s různými odděleními z různých zemí. Sladit práci různých lidí, to se prostě člověk musí naučit.

Mohlo by tě zajímat: