Prodloužení platnosti školních ISIC karet

19. 4. 2004 | | Studentský život

Vysoká škola ekonomická umožňuje svým studentům získat průkaz studenta ISIC. Platnost mezinárodně uznávané licence je vždy od září jednoho kalendářního roku do prosince roku následujícího a lze ji na další období prodloužit revalidační známkou. Zájemce o revalidační známku musí provést závaznou objednávku na adrese http://kumbal.vse.cz/isic a tu poté zaplatí při jejím převzetí nejpozději do konce listopadu 2004.

Vysoká škola ekonomická umožňuje svým studentům získat identifikační kartu VŠE kombinovanou s mezinárodně platným průkazem studenta ISIC. Platnost mezinárodně uznávané licence je vždy od září jednoho kalendářního roku do prosince roku následujícího bez ohledu na to, zda student mezitím ukončí studium.

Platnost licence karty vydané VŠE lze na další období prodloužit revalidační známkou. Tyto známky v odpovídajícím počtu musí VŠE dle platné smlouvy objednat ve velkém časovém předstihu. Nevyužité známky lze vracet pouze v omezeném množství a za nevýhodných podmínek, proto je nezbytné v zásadě objednat pouze množství předem závazně požadované držiteli karet.

Pro rok 2004 byl po zkušenostech z minulého roku zvolen model závazných objednávek. Zájemce o revalidační známku provede závaznou objednávku na adrese

http://kumbal.vse.cz/isic

a tu poté zaplatí při jejím převzetí nejpozději do konce listopadu 2004. V případě přebytku známek po vypršení tohoto termínu budou známky dány do volného prodeje. Bude-li to možné, budou známky v případě dalšího zájmu doobjednány a distribuovány volně s příplatkem. Možnost doobjednání není zaručena, chcete-li svoji známku dostat, objednejte si ji již nyní.

Prodloužení licence je vázáno jedinou podmínkou – student musí být studentem k počátku platnosti licence na další období, tedy k 1. 9. 2004. Možnost vlastnit ISIC kartu není nijak omezena věkem (často je šířena nepravdivá informace o podmínce nižšího věku než 26 let, na věk mohou být pouze vázány některé slevy).

Objednání známky je ZÁVAZNÉ, její nezaplacení ve stanoveném termínu do konce listopadu 2004 bude sankcionováno.

Známky budou vydávány pouze studentům, kteří si je objednali. Výjimkou jsou pouze doložené případy dlouhodobého pobytu mimo ČR a doložené dlouhodobé nemoci v době objednávání.

Poplatek za revalidační známku na 09/2004 – 12/2005 je stanoven na 120 Kč.

Jan Havlíček
Správa identifikačních karet
Výpočetní centrum VŠE

Mohlo by tě zajímat: