Profesor Holman: Nechci zahltit studenty poučkami

13. 2. 2003 | | Rozhovory, Zprávy ze školy

Muž, o kterém se mluví, se jmenuje Robert Holman. Je profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ještě na podzim tam přednášel základní kurs mikroekonomie. Pak jej však děkan národohospodářské fakulty z přednášek odvolal s tím, že neodpovídají závazným standardům.

Muž, o kterém se mluví, se jmenuje Robert Holman. Je profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ještě na podzim tam přednášel základní kurs mikroekonomie. Pak jej však děkan národohospodářské fakulty z přednášek odvolal s tím, že neodpovídají závazným standardům.

LN: Kdybyste měl nalákat mladého člověka na studium ekonomie, co byste mu řekl?

Že ekonomie je zajímavá, protože vysvětluje zajímavé věci. Například, proč rostou ceny, jak a proč posiluje měna nebo proč existuje nezaměstnanost.

LN: Na studentském zpravodajském serveru iLIST píše v diskuzi jedna studentka: „Holmanova metoda výuky je skvělá. Umí vyložit ekonomické problémy tak, aby je studenti pochopili a začali se o ně zajímat.“ Proč nesmíte přednášet?

Na základě stížnosti sesterské katedry mikroekonomie a toho, že jsem děkanovi řekl, že standardy ctím jen rámcově.

LN: Zdá se, že učíte trochu jinak než ostatní. Odkdy?

Od začátku devadesátých let, kdy se na VŠE začala vytvářet nová koncepce ekonomie. Měl jsem spolu s několika kolegy pocit, že se ekonomie učí nezajímavě a příliš abstraktně. Snažil jsem se proto vybudovat předmět tak, aby byl zajímavý. Za pomoci kolegů na katedře ekonomických teorií, kde působím, jsem dal dohromady koncepci. Ta byla nakonec zhmotněna v učebnici „Ekonomie“. Vyšla v roce 1999. Potíže začaly právě s tímto vydáním.

LN: Jaké potíže?

Ze strany sesterských kateder makroekonomie a mikroekonomie jsem cítil nevoli, že učím jinak.

LN: Po odvolání z výuky loni na podzim se vás ale studenti zastali?

Napsali petici, aby byly moje přednášky navráceny do výuky. Potom si mne povolala rektorka vysoké školy ekonomické s návrhem, že pro mne zřídí nepovinný kurs, v němž bych učil podle svého. To jsem nevzal. Odmítl jsem s tím, že chci učit řádný kurs mikroekonomie.

LN: Kdo si pečlivě pročte vaši kauzu na studentském zpravodajském serveru iLIST, získá dojem, že si na vás docentka Macáková stěžuje možná proto, že vaše kniha konkuruje jejím učebnicím, které vydává ve vlastním nakladatelství.

Faktem je, že její katedra mikroekonomie vyvinula velké úsilí, aby moje učebnice byla vyřazena ze základní literatury ekonomie. A to se podařilo.

LN: Na internetu se lze taky dočíst názor vaší protistrany, že tato učebnice se hodí spíše pro neekonomické obory a vyšší odborné školy než pro vysokou školu ekonomickou.

Jsem přesvědčen, že i na vysokou školu ekonomickou přichází mnoho lidí, kteří příliš nevědí, co to ekonomie je. A že je třeba zaujmout je co nejzajímavějším výkladem s co největším množstvím názorných příkladů. Snažím se uvést je v prvním ročníku do problematiky a nezahrnovat je hned poučkami a křivkami, protože je to pak nebaví a mnozí tomu ani nerozumějí.

LN: Vaše učebnice skutečně na příkladech stojí, a to je na první pohled přitažlivé. O co ale vašim kritikům jde? O to, že používáte jinou formu, nebo se lišíte i obsahem?

Určitým způsobem se odchyluji i obsahově.

LN: Ekonomie tedy zřejmě není exaktní věda…

Je a není. Rozhodně ne tak jako třeba matematika. Jednu věc lze vykládat různými způsoby a na různých modelech. Jsou prostě možné různé přístupy.

LN: Předpokládám ale, že standardy jsou tu proto, aby se příliš nevybočovalo.

Jistě. Ale držet se jich do poslední podrobnosti je na škodu věci. V zásadě se ovšem můj výklad obsahově shoduje s tím, co se učí na ekonomických fakultách. A kdybyste mou učebnici srovnali například s americkými učebnicemi, viděli byste, že se v zásadě neodlišuje.

LN: Co učíte na VŠE teď?

Volitelný kurs „dějiny ekonomického myšlení“.

LN: Uvažujete, že byste ze školy odešel jinam?

Nerad bych, i když nabídky mám.


Článek převzat ze serveru Lidovky.cz (www.lidovky.cz), internetové verze Lidových novin.

Mohlo by tě zajímat: