Propuštění učitelé: Fakulta jde správným směrem pod nesprávným lidmi

18. 12. 2015 | | Rozhovory, Zprávy ze školy Rozhovor Kačín a Říčka

Bývalí vyučující z Fakulty podnikohospodářské Radovan Kačín a Tomáš Říčka se soudí se školou o neplatnost výpovědi. Oficiálním důvodem jejich propuštění byla nadbytečnost, podle svých slov jsou však oběťmi osobních sporů mezi bývalým a současným vedením fakulty.

V jaké fázi je váš soudní spor se školou?

Kačín (K.): První soudní stání jsem měl v září, nyní se uzavírají důkazy a v listopadu máme další stání, tedy druhé kolo soudu.

Říčka (Ř.): Já mám jiný senát, takže první stání jsem měl až v říjnu.

Jak stání probíhalo?

K: Přišel pan Lang z právního oddělení jako zástupce školy, jinak tam ze školy nebyl nikdo.

Jaké hlavní důkazy jste předkládali?

K: Zatím těch důkazů nebylo moc – výpověď samotná, zápisy z Akademického senátu FPH a z jednání s odbory a návrh svědků.

Oba jste dostali výpověď z nadbytečnosti. Jaké jsou podle vás skutečné důvody? Měli jste osobní spory s nastupujícím děkanem?

K: V reálu jsem současného děkana viděl v životě jen párkrát, takže šancí se poznat bylo relativně málo. Ale byl jsem tajemníkem katedry managementu za minulého vedení, takže jsem byl logicky spojován s docentkou Lenkou Švecovou, zastupující vedoucí katedry managementu (bývalá vyučující z FPH, která se školou podepsala mimosoudní dohodu – pozn. red.) a s bývalým děkanem a vedoucím katedry managementu Jaromírem Veberem. A tím, že aktuální děkan se zbavil obou z nich, tak jsem byl taky na ráně.

Ř: U mě to bylo vlastně ještě o stupeň níž, já jsem byl v podstatě jen součástí toho týmu, který byl likvidován. Tím, že jsem neměl žádnou funkci a dělal jsem jen věci, které se týkaly projektů, tak mě pan Nový nemohl ani znát. Osobní animozity mezi starým a novým vedením fakulty měly dopad na náš tým, a byť jsem nikdy s panem profesorem Veberem nikdy nechodil na golf, ani jsem neměl jinou neformální příležitost, mohl jsem být vnímán jako jeho spolupracovník.

Jaký je cíl vaší žaloby?

K: Chceme, aby soud konstatoval, že aby postup, který fakulta zvolila, je neslučitelný se slušností a s tím, co se dělá na akademické půdě, a zároveň nezákonný. Chceme, aby soud našel pravdu.

Bývalý děkan akceptoval riziko

Podniká fakulta nějaké právní protiakce? Podle loňského vyjádření pana děkana zvažovala právní kroky kvůli stavu, ve kterém jste předávali své projekty financované z dotací.

Ř: Ani oficiální ani neoficiální cestou jsme se nedozvěděli, že by fakulta něco chystala. Ostatně netuším, co by měla chystat. Byli bychom rádi, aby své pochybnosti transparentně prokázali. Nemáme pocit, že bychom udělali něco, co jsme udělat neměli, a rádi bychom byli konfrontováni s realitou a ne s něčím, proti čemu se nedá bránit. Součástí působení nového vedoucího katedry byly i audity na projekty, které jsme dělali, a s těmito audity jsme nebyli nikdy seznámeni.

K: Byť jsme o ně žádali.

Ř: Takže nás to překvapilo, když nám říkali, že jsme udělali chyby, ale nikdy nám neukázali výsledek auditu. Vyžádali jsme si ho teď v rámci soudního řízení, abychom se s ním seznámili.

K: Když jsme je vyžadovali předtím, písemnou cestou, tak nás odmítli. Bez zdůvodnění. Mimochodem všechny projekty procházely přísnou kontrolu v rámci školy i od poskytovatelů dotací, včetně ministerstva financí.

Zmíněné projekty po vás někdo převzal?

K: Jeden projekt, na kterém jsme spolupracovali s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, se dokončoval ještě za nás, už ve výpovědi, z pocitu profesní odpovědnosti. Jak to probíhá teď, o tom mám jen kusé informace. Druhý projekt nám byl odňat a škola domluvila jeho ukončení. Na VŠE jsme byli co do získaných a realizovaných projektů OPPA nejlepší na VŠE. Všechny fakulty získaly 76 milionů korun, z toho náš tým 28 milionů a mezi pražskými školami jsme byli nejlepší nebo druzí.

A v čem jsou tedy ty projekty sporné?

Ř: Byl to způsob fungování minulého pana děkana, který nechával prostor, bral to jako businessovou příležitost s tím, že si také uvědomoval rizika, že ne všechny položky budou vždy uznány v plné výši. Jejich schválení je často subjektivní záležitost konkrétního úředníka, proti které nemáte reálnou možnost se odvolat. Pokud vím, tak na to vytvořil i fond, který měl pokrýt rizika. V projektech jsme vždy vytvářeli i rezervy na takovéto situace. Navzdory volatilnímu prostředí, ve kterém se úředníci a jejich výklad pravidel mění každý půl rok, jsme přinesli do školy z více zdrojů přes 41 milionů.

 Od učení si dáváme time out

Chcete se vrátit k učení?

Ř: Myslím, že za oba dva určitě. Já mám trochu jinou filosofii, protože jsem přišel z praxe a učit jsem vždycky chtěl jen jako doplňkovou aktivitu. Ve škole jsem byl na full time díky tomu, že se výuka doplňovala s projekty. V téhle kombinaci mi to vyhovovalo. Teď to bereme jako příjemný time out, že neučíme, abychom využili to období k reflexi. Nějaké nabídky jsme měli a do budoucna se tomu nebráníme, ale bude to vždy spojené s nějakou další aktivitou.

K: Od roku 2001 jsem na škole učil a studoval jsem ji od roku 1992. Takže je po těch letech fajn, že v půlce září nezačíná výuka, že v říjnu můžu jet, kam chci. Do té doby jsem to nezažil. Nemusím řešit dovolenou ani suplování a podobně. V tom je to osvobozující. Ale jak říkal Tomáš, baví nás to a myslím si, že i výstupy našeho učení byly dobře hodnocené a naše volitelné předměty byly originální i v rámci střední Evropy.

Sledujete změny ve výuce na katedře managementu a v koncepci celé fakulty? Fakulta se teď hodně přiklání k praktické výuce.

K: Na škole jsem nějakou dobu byl, takže určitě sleduju, jakým směrem se pohybuje celá škola i některé fakulty.

Jaký k nim máte postoj?

Ř: Možná začnu překvapivě, že vedení třetí fakulty je pro nás neakceptovatelné v lidské rovině nebo většina lidí, která se na změnách podílí, ale co se týká koncepce a směrování, pod to bych se z větší poloviny podepsal. Mnoho těch inovací jsme pilotně zaváděli my v rámci projektů. Jsou to studentské praxe, je to zavádění předmětů v angličtině a větší propojení s okolním světem. To nás utvrzuje v tom, že jsme dělali správné věci.

K: Správná je také výuka pomocí standardních případových studií, to jsme ostatně zažili sami při studiu na Harvard Business School. Praxe na FPH byly poprvé v rámci Tomášova projektu a následně i ostatních našich projektů, námi vytvořená vedlejší specializace Projektový management se stále vyučuje. Paradoxní je, že praxe i vedlejška měly odpor na kolegiích děkana za minulého vedení právě ze strany aktuálního děkana Nového a dnes to převzali.

Mohlo by tě zajímat: