Studentů v prvním ročníku je o 500 méně než loni

19. 10. 2000 | | Zprávy ze školy

Zatímco v roce 1999 bylo do pětiletého magisterského studia (prezenčního i distančního) přijato 3553 studentů, letos to bylo jen 3025. Procento přijatých z celkového počtu přihlášených uchazečů o studium však zůstalo téměř stejné, přihlášku na VŠE si totiž podalo o 1336 studentů méně než v minulém roce.

Zatímco v roce 1999 bylo do pětiletého magisterského studia (prezenčního i distančního) přijato 3553 studentů, letos to bylo jen 3025. Procento přijatých z celkového počtu přihlášených uchazečů o studium však zůstalo téměř stejné, přihlášku na VŠE si totiž podalo o 1336 studentů méně než v minulém roce.

Z 10 738 uchazečů o studium na VŠE se nejvíce hlásilo na Fakultu mezinárodních vztahů – 2598. V porovnání s ostatními fakultami přijala právě druhá fakulta do prvního ročníku nejvíce studentů. Do studijního programu Mezinárodní obchod jich bylo přijato 478, do Mezinárodních a evropských studií – diplomacie 68 a do oboru Podnikání a právo 75. Nejméně přihlášek, 808, bylo podáno na Fakultu managementu v Jindřichově Hradci. Do oboru Management podnikatelské sféry a veřejných služeb přijala šestá fakulta 240 uchazečů, z toho 50 do distančního studia. Distanční studium Regionalistiky a veřejné správy Fakulta národohospodářská kvůli nedostatečnému počtu uchazečů úspěšných u přijímací zkoušky neotevřela. Největší pravděpodobnost přijetí měli zájemci o studium na Fakultě informatiky a statistiky. Z 1295 přihlášených bylo do studijních programů čtvrté fakulty přijato 538 uchazečů, tedy téměř 42 procent.

“Počet přijímaných určují ze zákona děkanové jednotlivých fakult, podle typů studijních programů i možnosti uplatnění svých absolventů,” říká prorektorka pro pedagogickou činnost, doc. Ing. Dana Zadražilová, CSc. a dále uvádí: “Na VŠE v současné době studuje v bakalářských a magisterských programech téměř 13 tisíc studentů, škola je tak kapacitně již za hranicí svých možností. Rektorka VŠE tvrdě prosazuje nulový nárůst počtu studentů na jednoho učitele, jeho zvýšení není bez nových budov, většího počtu vyučujících nebo snižování přímé výuky možné.” Rajská budova by podle jejího vyjádření měla přispět k určitému kapacitnímu odlehčení, zahájení její výstavby je ale zatím nejisté.

“Letos bylo přijato o 500 studentů méně než loni,” sdělila doc. Zadražilová, “Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy usměrňuje počet přijímaných studentů výší dotace, kterou může vysoká škola získat v závislosti na počtu studentů. Letos přešlo MŠMT na financování podle studijních programů – bakalářských či magisterských. V bakalářských programech byl přitom povolen značný nárůst počtu studentů, konkrétně 15 % oproti roku 1997. V magisterských programech byl naopak stop stav. Metodika výpočtu se bohužel každý rok mění, což s sebou přináší určité komplikace.” Stanovený limit VŠE v roce 1999 překročila, v podobě sankce proto muselo být vráceno více než 18 miliónů korun z dotace poskytované Ministerstvem školství.

Mohlo by tě zajímat: