První fakulta má také studentského tajemníka

23. 12. 2003 | | Názory, Studentský život

Funkce studentského tajemníka byla na FFÚ zřízena již zhruba před rokem a půl. Cílem bylo vytvořit takový spojovací článek mezi studenty a fakultou, který by jim pomáhal s řešením otázek typu: kde nebo u koho získám potřebné informace (o studiu, možnostech zahraničních aktivit…); jakým způsobem nejlépe řešit situace nebo na koho se obrátit, když si myslím, že by bylo možné na fakultě něco zlepšit…

Funkce studentského tajemníka byla na FFÚ zřízena již zhruba před rokem a půl. Cílem bylo vytvořit takový spojovací článek mezi studenty a fakultou, který by jim pomáhal s řešením otázek typu: kde nebo u koho získám potřebné informace (o studiu, možnostech zahraničních aktivit…); jakým způsobem nejlépe řešit situace nebo na koho se obrátit, když si myslím, že by bylo možné na fakultě něco zlepšit, když se mi nepodařilo udržet krok s požadovanými studijními povinnostmi, když mám pocit, že mně některý z pracovníků fakulty (učitel, studijní referentka, proděkan…) „nechce pochopit“ nebo nerozhodl v mém případě správně. Úkolem studentského tajemníka je rovněž–na základě podnětů studentů–iniciovat a podporovat návrhy na změny ve studijních předpisech či jejich výkladu, změny v organizaci komunikace fakulty a studentů apod.

Studentský tajemník se mimo jiné účastní jednání kolegia děkana a má proto přehled o dění na fakultě. Má také právo požadovat informace od všech pracovníků fakulty a–někdy na rozdíl od studentů–nemusí mít strach „zaklepat na kterékoli dveře“.

Za dosavadní dobu fungování nedokázali zatím studenti možností studentského tajemníka plně využít. V drtivé většině návštěv či e-mailů se jednalo o poskytování či ověřování běžných informací. Pouze ve dvou případech byl na základě podnětu studentů podán návrh na změnu ve studijním řádu, resp. jeho výkladu; konkrétně: prodloužení maximální délky studia u studijního plánu C–bohužel neúspěšně–a možnost převodu rezervních kreditních poukázek ve studijním plánu C do 4. a 5. ročníku–úspěšně! V jednom případě bylo intervenováno proti vyloučení studentky, a to úspěšně.

V tomto místě si neodpustím malou poznámku ke studijnímu řádu studijního plánu C: je patrné, že tento studijní řád pro 5leté magisterské studium vznikal v podstatě opisem studijního řádu pro bakalářské a navazující magisterské studium. Specifika 5letého studia však respektuje pouze minimálně.

Na závěr je nutno uvést, že o obsazení funkce studentského tajemníka, a to z řad studentů interního doktorského studia, rozhoduje děkanka fakulty se souhlasem kolegia děkana (na rozdíl od akademického senátu, který je volen).

Ing. Jaroslav Wagner

wagner@vse.cz

Mohlo by tě zajímat: