Reforma kolejí spěje do finále

5. 4. 2004 | | Nezařazené

Zrušit kritérium dojezdové vzdálenosti a státní dotace na ubytování rozdělovat přímo mezi studenty formou
stipendia. To předpokládá návrh vypracovaný Radou vysokých škol, její Studentskou komorou, představiteli ministerstva školství, kvestory vysokých škol a zástupci správ kolejí a menz. Stávající systém dotovaného studentského stravování by měl zůstat zachován.

Zrušit kritérium dojezdové vzdálenosti a státní dotace na ubytování rozdělovat přímo mezi studenty. Tak by mohlo vypadat bydlení na kolejích už od příštího roku.

Každý rok je mezi jednotlivé vysoké školy rozdělována státní dotace jako příspěvek na ubytování a stravování studentů. Rozdělit tuto dotaci přímo mezi studenty formou stipendia na ubytování předpokládá návrh vypracovaný Radou vysokých škol, její Studentskou komorou, představiteli ministerstva školství, kvestory vysokých škol a zástupci správ kolejí a menz. Stávající systém dotovaného studentského stravování by měl zůstat zachován.

Rada vysokých škol si od nového modelu slibuje především spravedlivější rozdělení státní dotace mezi větší počet studentů než tomu bylo doposud. V současné době ji z 250 000 studentů obdrží jen 68 000, protože přibližně tolik kolejních míst je k dispozici. Ze státního rozpočtu plyne na stravování a ubytování vysokoškolských studentů částka 640 milionů korun, ale tato dotace se již několik let nemění. „Nový systém by měl být jednoduchý a transparentní, a proto existuje šance, že do něj přitečou další peníze,“ uvedla Jana Outratová, členka Studentské komory Rady vysokých škol. Při spuštění nového systému chce komora dosáhnout navýšení státní dotace alespoň o 50 procent.

Problémy reformy vidí kvestor VŠE ing. Jiří Kříž především v úbytku prostředků určených kolejím, které přijdou o dosavadní roční státní dotaci 9000 korun na lůžko. Hrozí podle něj hlavně zdražení kolejného nebo využití kolejních kapacit ke komerčním účelům. Podle Jany Outratové by však mohla reforma přimět provozovatele kolejí ke zefektivnění stávajícího neekonomického hospodaření. „I pokud dojde ke zdražení kolejného, dobrá dopravní dostupnost nebo výhodné ceny za internetové připojení budou stále pro koleje velkou konkurenční výhodou,“ dodala.

Jak bude nový systém fungovat v praxi, je zatím v jednání. Podle návrhu by mělo zaniknout kritérium dojezdové vzdálenosti, které je Studentskou komorou Rady vysokých škol považováno za neobjektivní a nevhodné. Na ubytovací stipendium bude mít právo každý student, který nemá trvalé bydliště v okrese sídla vysoké školy; tedy i studenti soukromých škol a občané ostatních států Evropské unie. Další podmínkou je dodržení standardní doby studia daného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě – o stipendium tak přijde například student, který byl v minulosti vyloučen nebo více než jednou změnil školu před řádným ukončením studia. Na základě předběžných prognóz by na dávku mělo nárok 70 až 100 tisíc studentů a pokud nedojde k navýšení státní dotace, pohyboval by se tento příspěvek kolem šesti až sedmi tisíc korun.

Záměrem ministerstva školství je spustit nový systém k 1. lednu 2005, nejpozději však od akademického roku 2005/2006. „K návrhu by se měli vyjádřit především studenti prostřednictvím akademických senátů,“ vyzval kvestor Kříž. „Pokud bude vedení školy vědět, že studentská obec s reformou souhlasí, podpoří ji také.“

Mohlo by tě zajímat: