Rektorka Hana Machková nominaci Daniela Váni do Rady ČT nestáhne

28. 4. 2021 | | Zprávy ze školy Daniel Váňa

Již dříve iList psal, že současný radní Daniel Váňa, který je zároveň i tiskovým tajemníkem Národohospodářské fakulty, se v letošních volbách do Rady České televize (ČT) pokouší obhájit svůj šestiletý mandát. Proti jeho nominaci ovšem existuje i petice vyzývající rektorku Vysoké školy ekonomické (VŠE) Hanu Machkovou, aby ji stáhla.

Autoři petice, která v době psaní článku čítá 74 podpisů, jsou podepsáni jako zástupci akademické obce. Prostřednictvím facebookové stránky Studentské komory Rady vysokých škol (SK RVŠ) ji podpořilo i předsednictvo komory. Jak uvádí rektorka ve svém vyjádření pro redakci iListu, respektuje právo každého petici podepsat. Z celkového množství podpisů by dle její slov měly patřit čtyři podpisy vyučujícím z VŠE, 27 petentů podpis nezveřejnilo a nechybí několik studentských senátorů.

Sama se rozhodla Váňovu nominaci nestáhnout a nechává volbu na Volebním výboru Poslanecké sněmovny, který rozhodne, zda Daniel Váňa bude v Radě ČT i nadále. Váňa je jedním z 12 kandidátů, které volební výbor vybral do závěrečné volby z původního počtu 56 uchazečů.

„Nominační proces do různých orgánů, odborných grémií i rad probíhá na VŠE po celou dobu mého funkčního období, tedy již sedm let, stejným způsobem. Iniciativa vychází buď od akademického pracovníka anebo je VŠE oslovena příslušnou institucí. Protože akademičtí pracovníci nejsou zaměstnanci školy, ale jsou zaměstnanci fakult, vždy se obrátím na děkana příslušné fakulty a požádám ho o stanovisko. Pokud je kladné, dotyčného pracovníka za školu nominuji,“ vyjádřila se k nominaci rektorka.

Dodává, že nominace znamená příležitost ucházet se o nějakou funkci, přičemž pak již záleží na příslušném orgánu, zda si kandidáta VŠE vybere. „V případě dr. Váni vyšla iniciativa z jeho strany. Pan děkan Chytil jeho nominaci podpořil a o tom, zda bude dr. Váňa, který již šest let vykonává funkci místopředsedy Rady České televize pro druhé funkční období skutečně zvolen, rozhodne nejvyšší zákonodárný sbor ČR,“ komentuje Machková.

Nominace Daniela Váni je již třetí nominací do Rady ČT, kterou dle svých slov ve své funkci podepsala. V minulosti to byl v roce 2014 Richard Hindls, bývalý rektor VŠE a děkan Fakulty informatiky a statistiky, a v roce 2020 Ijla Šmíd působící na Katedře arts managementu na Fakultě podnikohospodářské.

Volby do Rady ČT byly naplánované na 13. dubna, nicméně byly odsunuty z důvodu kauzy radní Hany Lipovské a možnosti, že někteří kandidáti nesplnili zákonné podmínky, když je nominovali veřejné instituce, které nepředstavují významné regionální, sociální, politické a kulturní názorové proudy. Těmito připomínkami se toto úterý odpoledne zabýval Volební výbor sněmovny, nicméně jeho stanovisko zatím není známé.

Více o nominaci Daniela Váni a vyjádření některých členů Akademického senátu VŠE (AS VŠE) najdete na našem webu.

Vyjádření Daniela Váni zjišťujeme. O dalším vývoji jeho nominace a výsledcích voleb vás budeme informovat 

Foto: Národohospodářská fakulta

Mohlo by tě zajímat: