Rektorka ještě rozdělí grant studentským organizacím

6. 12. 2005 | | Studentský život

Minimálně sto tisíc korun rozdělí rektorka Jaroslava Durčáková ještě do konce svého funkčního období mezi studentské projekty. Částka může být ale ještě několikanásobně vyšší, záležet to bude na kvalitě předkládaných návrhů. „Není dán žádný finanční strop,“ vysvětluje Antonín Pavlíček, tajemník rektorky pro studentské záležitosti.

Minimálně sto tisíc korun rozdělí rektorka Jaroslava Durčáková ještě do konce svého funkčního období mezi studentské projekty. Částka může být ale ještě několikanásobně vyšší, záležet to bude na kvalitě předkládaných návrhů. „Není dán žádný finanční strop,“ vysvětluje Antonín Pavlíček, tajemník rektorky pro studentské záležitosti.

Své projekty mohou studentské organizace podávat právě Pavlíčkovi do 16. prosince 2005 do 12 hodin. „Vyhlášení výsledků proběhne v co nejkratším možném termínu, takže je nejlepší podat projekty co nejdříve,“ dodal Antonín Pavlíček.

Do soutěže o příspěvek z tohoto grantu se mohou hlásit studentské organizace působící na VŠE, studentské týmy i jednotliví studenti, a to s konkrétními projekty z oblasti mezinárodní studentské spolupráce nebo vzdělávacích, sportovních, kulturních a jiných společenských aktivit pro studenty. „Musí jít však o akci pořádanou studenty pro studenty,“ zdůrazňuje Pavlíček.

Každá organizace nebo jednotlivec může odevzdat až tři projekty. Každý z nich bude posuzován odděleně. „Projekty budou hodnoceny z hlediska kvality a jejich přínosu pro studenty a celou akademickou obec,“ doplňuje studentský tajemník.

Projekty se odevzdávají v jedné tištěné kopii na 167nb a současně v elektronické verzi na antonin.pavlicek@vse.cz.

Projekty by měly mít následující strukturu:

– cíl projektu

– popis projektu

  • stručná charakteristika pořádající organizace nebo týmu
  • datum (období) a místo konání akce

– předpokládaný počet účastníků

  • rozpočet a požadovaná výše příspěvku z grantu

Mohlo by tě zajímat: