Rektorské dny a režimová opatření

19. 11. 2002 | | Zprávy ze školy

Ve dnech 20. – 22. listopadu 2002 vyhlašuje rektorka VŠE rektorské volno.V těchto dnech se ruší výuka a konzultační hodiny akademických pracovníků. Provoz školy bude omezen pouze na nezbytné předem známé činnosti a akce.
Provozním a administrativním pracovníkům, kteří nebudou pověřeni zabezpečením omezeného provozu školy, zadají příslušní vedoucí pracovníci podle potřeb práci domů.

Vysoká škola ekonomická v Praze – oběžník rektorky č. 9/2002

Ve dnech 20. – 22. listopadu 2002 vyhlašuje rektorka VŠE rektorské volno.V těchto dnech se ruší výuka a konzultační hodiny akademických pracovníků. Provoz školy bude omezen pouze na nezbytné předem známé činnosti a akce.

Provozním a administrativním pracovníkům, kteří nebudou pověřeni zabezpečením omezeného provozu školy, zadají příslušní vedoucí pracovníci podle potřeb práci domů.

V souvislosti s bezpečnostními riziky během zasedání NATO v listopadu 2002 bude Vysoká škola ekonomická posilovat v měsíci listopadu bezpečnostní a režimová opatření k ochraně studentů, zaměstnanců a návštěv v pražských objektech VŠE.

Podle Organizační směrnice č.17/2002 čl. 6. budou režimová opatření zahrnovat:

Opatření budou platit do 25. 11. 2002 v různé intenzitě. S blížícím se termínem zasedání budou zesilovat. Samostatné součásti provedou tato opatření podle vlastních podmínek ve spolupráci s útvarem obrany a ochrany.

Z těchto opatření vyplývá, že každý na vyzvání musí prokázat pracovníkům ochrany a ostrahy svou totožnost identifikační kartou případně občanským průkazem, dále umožnit prohlídku zavazadel a vozidel. Osoby, které toto odmítnou, musí opustit objekty VŠE, v nutných případech budou identifikovány orgány Policie ČR.

Osoby s agitačními hesly, materiály či nebezpečnými předměty nebudou vpuštěny. V určité dny bude vstup do objektů VŠE umožněn pouze po předložení identifikační karty. Návštěvy se musí ohlásit a zapsat na vrátnicích a do areálu budou vpuštěny po vyzvednutí navštíveným.

Vedoucí příslušných útvarů upozorní dodavatelské a spolupracující organizace na omezení vjezdu a omezení akcí a aktivit ve dnech zasedání. U akcí, které již nelze odvolat, musí pořádající vedoucí pracovníci úzce spolupracovat s útvarem obrany a ochrany VŠE a případně organizaci akce přizpůsobit bezpečnostním požadavkům.

O všech nežádoucích jevech a událostech zaměstnanci a studenti neprodleně informují útvar obrany a ochrany, popřípadě ostrahu objektů.

V Praze dne 12. 11. 2002

doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

rektorka VŠE

Mohlo by tě zajímat: