Richard Gažo se stal bakalářem

6. 10. 2008 | | Zprávy ze školy

Koncem července rozhodl rektor VŠE, že student Richard Gažo může dostat diplom. Ukončil tak vleklou kauzu, kterou rozpoutal anonym a která se týkala toho, zda Richard Gažo udělal bakalářskou zkoušku z matematiky v souladu s předpisy školy. Rektorovi se na případu nelíbila špatná komunikace.

Koncem července rozhodl rektor VŠE, že student Richard Gažo může dostat diplom. Ukončil tak vleklou kauzu, kterou rozpoutal anonym a která se týkala toho, zda Richard Gažo udělal bakalářskou zkoušku z matematiky v souladu s předpisy školy. Rektorovi se na případu nelíbila špatná komunikace.

„Diplom podepsal můj statutární zástupce v druhé půlce července. O tento podpis jsem ho požádal v době mého pobytu v USA. Mé rozhodnutí vycházelo ze stanovisek a výkladů odborníků z právnických fakult,“ uvedl rektor VŠE Richard Hindls, kdy a proč se rozhodl umožnit Richardu Gažovi na Národohospodářské fakultě (NF) dostudovat. Zároveň tím také vysvětluje dobu, proč trvalo tak dlouho vydat rozhodnutí.

Děkanát Národohospodářské fakulty, dal zprávu svému studentovi na přelomu července a srpna. „Negativní vliv na studium to nemělo. Již jsem odstudoval semestr v navazujícím magisterském programu. Ovšem celá tato zkušenost byla velmi nepříjemná včetně toho, že unikly informace do médií. Zvažuji další kroky,“ říká Richard Gažo.

Jako hlavní problém celé kauzy označuje rektor Hindls komunikaci. „Nesypeme si popel na hlavu, že bychom třeba porušili nějaké nařízení, ale celá věc by vypadala elegantněji, kdybychom o tom zpravili pana děkana Segera. Chtěli jsme to vyřešit rychle a u nás a netahat do toho spory na čtvrté fakultě,“ tvrdí o celém incidentu proděkan pro pedagogiku NF Daniel Šťastný. Děkan Fakulty informatiky a statistiky (FIS) se již nechtěl k ukončení případu vyjadřovat. „Richard Gažo byl v tomto případu obět, na případu se mi nelíbilo jednání děkana Schwarze,“ myslí si o kauze Petr Mazouch, senátor FIS

Celá kauza vznikla na základě anonymního oznámení. Docent Kaňka byl požádán, aby se podíval, zda Richard Gažo složil na katedře matematiky bakalářskou zkoušku. „Za celým tím případem je něco divného,“ myslí si Šťastný o „číhání“ na studenta Národohospodářské fakulty.

Problém vznikl nenápadně
Celý problém vznikl v době působení Richarda Gaža v Akademickém senátu VŠE, kdy byl zároveň členem Pedagogické komise. Gažo byl osloven studenty, zda by nemohla asistentka Miroslava Otavová více učit. Její výuka byla podle všeho oblíbená. Tuto věc řešil s docentem Milošem Kaňkou, vedoucím katedry matematiky, i tehdejším děkanem Fakulty informatiky a statistiky Richardem Hindlsem.

28. října 2004 skládal Gažo bakalářskou zkoušku z matematiky, přičemž ho neplánovaně zkoušel docent Kaňka místo jiné vyučující. Později, 2. února 2006, při druhém pokusu byl podle studenta Gaža naschvál zadán likvidační test, na kterém vypadla valná většina studentů. Richard Gažo to vidí jako pomstu za činnost, kterou vyvíjel v rámci působení v Akademickém senátu VŠE. Docent Kaňka nestandardní postup odmítá s tvrzením, že se snažil zabránit úniku informací či dosáhnout spravedlivého vyzkoušení. To, že Gažo matematiku neuměl, dokládá písemným záznamem zkoušek.

Celou věc začalo řešit vedení NF. Nabídlo studentovi třetí termín, přičemž ve složené komisi nefiguroval nikdo z katedry matematiky. Po zveřejnění seznamu studentů, kteří měli promovat, si Richarda Gaža někdo všiml a podal stížnost na Oddělení kontroly, informací a stížností (OKIS), které se incidentem začalo zabývat. Na základě zprávy OKIS se pak rozhodl rektor do případu vstoupit. O problému jednal i Akademický senát VŠE, na kterém padala ostrá slova o šikanování Richarda Gaža ze strany Miloslava Ševčíka či děkana Schwarze. Na druhé straně senátor Petr Mazouch (FIS) hájil doc. Kaňku a jeho právo při podezření měnit zadání písemky či zkoušejícího a dále argumentoval tím, že Richard Gažo matematiku neuměl.

Mohlo by tě zajímat: