Řídí financování celé skupiny a koupil i letadlo

11. 6. 2007 | | Kariéra, Rozhovory

Absolvent Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Luňák stojí v čele strukturovaného financování ve skupině KKCG už přes rok. Co obnáší práce pro finanční skupinu, jíž patří přes dvacet firem, přičemž jen ropná divize generuje hrubý zisk 5 miliard korun a má aktiva v hodnotě 50 miliard, mi ochotně vyprávěl v průběhu jarního odpoledne v jeho kanceláři.

Absolvent Vysoké školy ekonomické (VŠE) Petr Luňák stojí v čele strukturovaného financování ve skupině KKCG už přes rok. Co obnáší práce pro finanční skupinu, jíž patří přes dvacet firem, přičemž jen ropná divize generuje hrubý zisk 5 miliard korun a má aktiva v hodnotě 50 miliard, mi ochotně vyprávěl v průběhu jarního odpoledne v jeho kanceláři.

Kdy jste zahájil svá vysokoškolská studia?

Své první vysokoškolské studium jsem zahájil na VŠE na podzim 1991 na Fakultě financí a účetnictví, obor Finance. Zároveň jsem ve třeťáku začal studovat i práva, která jsem sice vystudoval, ale ten čas, který jsem tomu obětoval, za to nestál. Svá studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (PF UK) jsem ukončil v roce 2001. Na VŠE jsem končil v zimním semestru roku 2005/2006 (tedy v lednu 2006).

Jaký jste byl student?

Ve škole jsem se moc fyzicky nevyskytoval, byl jsem totiž takový domácí samouk, který trávil nad skripty minimum času a při zkouškách jsem spíše využíval svůj „common sense“. Vyhovoval mi především tehdejší systém výuky. Z každého předmětu jsem dvakrát za semestr udělal test nebo zkoušku, na jehož přípravu mi stačilo pár dní a měl jsem volno. Tohle mi umožnilo, abych už od prváku pracoval, protože tyhle „nárazovky“ se daly zvládnout.

Mohl byste mi říct něco bližšího o vašem současném zaměstnání?

Jsem ředitelem strukturovaného financování ve skupině KKCG, což je rodinná firma Komárků. V podstatě mám na starosti financování celé této skupiny, zajišťování její optimální kapitálové struktury. Jsem odpovědný za stanovování strategie hedgingu, provádím rizikový management, což v praxi představuje koordinaci a systematickou kontrolu pojistné ochrany aktiv celé skupiny. V neposlední řadě zpracovávám pro management různé projekty akvizic. Práce je to různorodá, zodpovědná, náročná, ale především zajímavá a velice mě baví.

Můžete blíže rozvést, čím se tato skupina zabývá?

Celkem má tato skupina čtyři divize – ropnou, strojírenskou, finanční a tzv. investiční. Do ropné části spadá těžba ropy na jižní Moravě, zásobníky plynu a dále sem patří ropné aktivity v zahraničí, které jsou hlavně ve formě průzkumných licencí v Pákistánu a nově v Jemenu a Súdánu, ale také v Rumunsku a Německu. V ropné divizi jsme minulý rok financovali své aktivity v Pákistánu, což bylo velice složité, protože jsme museli najít nový okruh finančních partnerů, kteří působí v této zemi. Ale nakonec se to podařilo.

A co ty ostatní divize?

Ve strojírenské divizi máme společnosti ŽDB, Bonatrans, Kovosvit, kde jsme dělali minulý rok refinancování. Tuto divizi jsme v minulém roce refinancovali novými úvěry ve výši 4,5 miliard korun. Při této strukturované transakci byly vytyčeny dva hlavní cíle – zlevnit zdroje financování a zajistit optimální kapitálovou strukturu. Do finanční části patří Atlantik finanční trhy, Atlantik Asset Management a do investiční divize různé investiční firmy, kterým my říkáme, že jsou střednědobého charakteru, např. Cestovní kancelář FISCHER.

Dosáhl jste v současném zaměstnání nějakého úspěchu, na který jste právem pyšný?

Mám pěknou kancelář. Ale teď vážně – jsou dvě profesní věci, na které jsem právem pyšný. První je, že jsme za jeden rok zafinancovali asi za 6 miliard korun, což mi přijde jako velký úspěch. Druhou, ale neméně podstatnou věcí bylo to, že jsem měl kompletně na starosti pořízení nového letadla včetně nákupu, financování, převzetí letadla, získání licence k provozování letecké činnosti pro společnost Grossmann Jet Service, která toto letadlo provozuje. V této společnosti jsem jednatelem. Abych to shrnul, za svůj úspěch považuji i to, že jsem v minulém roce zvládl také stavbu svého rodinného domu, malé dítě, další časově náročné pracovní projekty a že jsem se z toho nezbláznil.

A na druhou stranu, je nějaký neúspěch, který stojí za zmínku?

Za neúspěch považuji, že se nepodařilo udělat všechno, co jsme si s panem Komárkem na počátku mého angažmá v této skupině předsevzali, ale vzal jsem si z toho ponaučení, že člověk si musí umět stanovit priority a věnovat se opravdu jen důležitým věcem. Osobně jsem se angažoval na investici do nové letecké společnosti v Polsku. Tato investice nebyla částečně dílem náhody a částečně objektivními faktory zcela úspěšná, a proto jsme tuto společnost krátce po svém vzniku prodali. To byl pro mne názorný příklad toho, že člověk nemůže zvládat větší množství projektů.

Co děláte ve volném čase?

Vzhledem k mé pracovní vytíženosti se snažím veškerý svůj volný čas podřídit své rodině, takže zatím své koníčky nechávám dřímat. Věnuji se manželce, své malé dceři Lucince a musím také prozradit, že každým dnem nás bude doma o jednoho víc – čekáme narození dalšího potomka.

Mohlo by tě zajímat: