Sbírejte víčka pro děti!

3. 3. 2000 | | Nezařazené

Pijete nápoje z umělohmotných (PET) lahví a vyhazujete z nich víčka? Už je nevyhazujte! Nyní máte možnost pomoci dětem z Prahy 6 – Řep zkrášlit okolí své školy.

Pijete nápoje z umělohmotných (PET) lahví a vyhazujete z nich víčka? Už je nevyhazujte! Nyní máte možnost pomoci dětem z Prahy 6 – Řep zkrášlit okolí své školy.

ZŠ Jana Wericha uspořádala v únoru 1999 soutěž, které se zúčastnily téměř všechny třídy druhého stupně. Cílem této soutěže bylo získat návrhy, jak co nejlépe upravit vzhled okolí školy a následně je realizovat. Proto byla navázána spolupráce s firmou Hájek a firmou Komeko, které na úpravách přislíbily pomoc. I přes podporu MÚ Řepy se však finančních prostředků stále nedostává.

Při exkurzi ve firmě Komeko v rámci ekologické výchovy vznikl nápad, jak obstarat chybějící materiál a zároveň naučit děti třídit odpady. Sběrem víček budou zadarmo obstarány suroviny pro výrobu laviček, pískovišť, prolézaček, odpadkových košů, květináčů atd. Ředitel firmy Komeko Ing. Milan Tomášek říká: “Výsledný materiál vypadá jako dřevo a navíc je odolný vůči vodě, plísním a mrazu, je ekologicky nezávadný a levnější než dřevo. Díky větší pružnosti je i více odolný proti vandalismu.”

A tak děti a rodiče na Den Země (22.4.1999) začali sbírat víčka. A nejen oni. “Zpočátku jsme tuto akci brali jen jako způsob, jak zainteresovat děti na úpravách, ale sběr víček mnohonásobně překročil naše očekávání. Sbírají nejen žáci, ale i rodiče, babičky, kamarádi, dokonce i neznámí lidé a firmy – chodí nám balíky z Ostravy, Brna atd. A nikdo netuší, jak se o nás dozvěděli.” komentuje ředitelka školy Mgr. Naděžda Šupová

Žáci se na úpravách areálu podílejí také úklidem, vysazováním stromků a jejich následným ošetřováním. To, že se děti na nový areál a výuku pod širým nebem opravdu těší, dokládá i fakt, že samy z vlastní iniciativy přišly s návrhem sbírat vybité baterie. Další možnosti, jak získat potřebné finanční prostředky, se ukázal sběr hliníku pro firmu Alutherm, která přislíbila výkup. Mgr. Darina Jelínková, která má sběr víček na starosti, říká: “Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se k nám a našim aktivitám připojili a v budoucnu se ještě připojí”

O tom, že akce nebude zajisté poslední, svědčí i slova M. Tomáška: “Tato akce není jediná, jakou podnikáme. Našim hlavním cílem je naučit děti vážit si přírody a zvýšit důvěru lidí v recyklaci.”

Ohromná odezva mezi lidmi, neustále rostoucí počet sběratelů víček, děti třídící odpad, menší množství odpadu na skládkách, dobrý pocit z pomoci dětem, to vše svědčí o tom, že se jedná o akci veskrze pozitivní a jedinečnou. Proto pokud máte zájem se přidat, můžete nasbíraná víčka odevzdat v místnosti redakce Studentského listu (dveře č. 016)!

Další informace na e-mailu marek.c@bhnet.cz, nebo na stránkách http://www.bhnet.cz/vicka.

Mohlo by tě zajímat: