Sbírka britského ekonoma rozšířila knihovnu VŠE

8. 3. 2010 | | Zprávy ze školy

Na VŠE vznikla nová fakultní knihovna. Je pojmenovaná po významném
britském ekonomovi Chrisovi Tameovi, z jehož pozůstalosti pochází její
svazky.

Chris Tame Library Národohospodářské fakulty, jež vznikla z části
soukromé sbírky významného britského ekonoma Chrise Tamea, se začlenila do
sítě knihoven a studoven VŠE. Služeb nové knihovny tedy mohou využívat
všichni, kdo jsou řádně registrovaní v Centru knihovnických a
informačních služeb (CIKS). To také vyřizuje všechny činnosti
související s fungováním knihovny. V Chris Tame Library, stejně jako
v ostatních knihovnách VŠE, platí Knihovní řád.

Knihy zařazené pod Chris Tame Library lze rezervovat nebo objednávat
on-line pomocí knihovního katalogu Aleph. O vyřízení objednávek, kde je
ze strany knihovny garantována dostupnost do patnácti dnů, budou uživatelé
informováni e-mailem. Samotné půjčování a vracení dokumentů probíhá
běžným způsobem v knihovně CIKS na Žižkově.

Chris Ronald Tame (1949–2006), významný britský propagátor myšlenky
volného trhu a sběratel ekonomických a filosofických publikací, se
proslavil především jako ředitel a jeden ze zakladatelů Libertarian
Alliance, výzkumného týmu zabývajícího se volným trhem a občanskými
svobodami. Po jeho smrti se velká část sbírky čítající na čtyřicet
tisíc děl, dostala do New Yorku. Její zbytek je umístěn právě
v knihovně Vysoké školy ekonomické.

Mohlo by tě zajímat: