Sdružit se v samosprávný celek? Studentské organizace opatrně souhlasí

30. 3. 2011 | | Studentský život

Na VŠE působí přes třicet studentských organizací. Většina je
myšlence studentské unie nakloněna, mají ale strach z administrativní
zátěže a rozmachu byrokracie.

Studenti na VŠE patří mezi nejaktivnější v České republice –
nejen praxí při studiu, ale i zapojením do mimoškolních aktivit. Na škole
oficiálně působí přes třicet studentských organizací a další kulturní
a sportovní spolky. Výjimkou je VŠE ale v tom, že oproti zvyklostem na
ostatních školách nezastřešuje studentské aktivity jedna
studentská unie.

Naše ekonomická alma mater je totiž specifická – až na Fakultu
managementu spolu všichni studujeme pod jednou střechou a ani oborově si
nejsme vzdálení jako třeba ontologové a onkologové na UK. Navíc si
některé studentské organizace svým zaměřením vzájemně konkurují. Na
rozdíl od UK nebo ČVUT zaštiťuje správu studentských organizací pouze
jeden člověk – studentská tajemnice rektora Savina Finardi.

„Pokud vím, kdysi zde nějaká unie byla, ale přestala být aktivní a
rozpadla se,“ vzpomíná Finardi. Ale vzápětí dodává, že sleduje obrat
ve vývoji. „Za tři roky, co působím jako tajemnice, jsem zaregistrovala
třináct nových organizací. To je ohromný nárůst a možná nyní je pravý
čas pro nějakou společnou akci zdola,“ myslí si Finardi. Studentský list
proto oslovil studentské organizace VŠE a ptal se jejich předsedů, jak jsou
spokojeni se spoluprací se školou, a zda by nějakou formu samosprávy
uvítali.

Váhavé ano unii

Opatrný zájem projevila drtivá většina studentských organizací. Na
výzvu Studentského listu jich do uzávěrky odpovědělo osmnáct, ve svých
odpovědích se však rozcházejí názory na ideální formu spolupráce.
„Představoval bych si maximálně štíhlé řešení, které by například
rozšířilo možnosti propagace aktivit vytvořením serveru jako je ukacko.cz,
tvorbou společných programů nebo pořádáním akcí jako Rozhledna. Tím by
se mohla zlepšit vyjednávací pozice menších organizací se sponzory,“
myslí si například Štěpán Trojánek z oikos Praha.

Zástupci studentských organizací však mají i výhrady. „Musel by být
blíže popsaný mechanismus, jak by taková organizace fungovala. Obávám se,
že by se stala pouze uzavřenou společností s vybojovanými hlasy již
existujících organizací,“ napsal Martin Doležal z Filmového klubu.
Jednoznačné „ne“ studentské samosprávě vyjádřily pouze Klub
investorů, Buddy System a iKnow Club.

I Savina Finardi má námitky. „Popravdě moc nevím, co by to
organizacím přineslo navíc. Já jim vycházím maximálně vstříc,
poskytujeme jim finance z grantu České spořitelny a s většinou z nich se
znám osobně a mám s nimi přátelské vztahy,“ vysvětluje Finardi. Také
z ankety Studentského listu vyplynulo, že si studentské organizace
spolupráci se studentskou tajemnicí velmi pochvalují.

UK je k organizacím štědrá

Méně spokojeny jsou některé organizace se způsobem financování svých
aktivit a uvítaly by změny v systému přidělování grantu. „Spokojeni
nejsme. Prostředky jsou nedostačující a jejich čerpání komplikované.
Výše přidělených prostředků by se měla odvíjet od celkové činnosti
organizace,“ sdělila anonymně jedna z organizací. Například na UK škola
studentským organizacím přiděluje trojnásobek peněz oproti VŠE. Naopak na
ČVUT si na sebe unie vydělává vlastní činností. „Proces je
komplikovaný a výsledek často zklamání. Uvítali bychom flexibilnější
čerpání, alespoň dvakrát za rok a také, aby bylo předem známo zadání
podmínek pro přidělení grantu,“ připojuje námitky další organizace
z VŠE.

I přes výhrady však většina organizací zdůrazňovala vděčnost za
podporu a vstřícnost ze strany školy. „Založení studentské unie by
možná oživilo některé umírající organizace, které bojují
s nedostatkem zájmu. Pro mě to ale není téma, při práci se s problémy
nesetkávám,“ říká Finardi.

Výběr z ankety: Uvítali byste koordinaci činnosti
prostřednictvím studentské samosprávy?

Vilém Kalus (Business IT Club)

Tuto možnost bychom určitě uvítali. Už tak je docela je problém se
synchronizovat s rezervacemi místností pro naše akce a s ostatními
organizacemi.

Karel Kyncl (iKnow Club)

Domníváme se, že studentská samospráva by nebyla v našich podmínkách
dostatečně efektivní a nepřinášela by rovnoměrně přidanou hodnotu všem
studentským klubům. Systém by přinášel spíše další administrativní
či časovou zátěž prezidentům klubů.

Monika Bokšová (Klub mladých politologů)

Ano, v současné době se o sobě organizace dozvídají jen z nástěnek
školy a je to škoda. Spolupráce by jim mohla jedině pomoci, mohly by se
podílet na větších projektech a snadněji se dostat do širšího
povědomí.

Petr Cimala (Klub investorů)

Ne, přineslo by to jen další administrativu a nepružnost. Nesporná
výhoda je lepší vyjednávací pozice se školou, ale to je tak vše. Pokud
studentskou unii nevedou schopní lidé, tak ji raději nemít.

Martin Fritsch (Honors Club)

Podle našeho klubu je studentská samospráva dobrý nápad, který
prohloubí spolupráci mezi studentskými organizacemi a zajistí jim lepší
pozici.

Ivana Zikánová (YBPW)

Tato forma spolupráce by mohla být přínosná například pro větší
akce, které by se díky tomu snáze prosazovaly a sbližovaly tak studenty.
Možná by se takto zlepšila i vzájemná komunikace mezi školou a
studenty.

Pavel Zbornik (AEGEE-Praha)

Jelikož sám studuji na ČVUT (kde studentská unie funguje, pozn. red.),
tak ano.

Lucie Klicperová (Buddy System)

Studentská samospráva je zajímavým nápadem, kdyby fungovala ideálně.
Obávám se však, že bychom nezabránili tomu, aby se z dobrého úmyslu
nestala jen byrokracie navíc. Na škole působí mnoho spolků různého
založení a já nevěřím, že bychom se uměli v takovém počtu rychle a
efektivně domlouvat

A co na studentskou unii říkáte vy?

Mohlo by tě zajímat: