Ševčík a Holman: regionalistiku nezrušíme

14. 3. 2003 | | Zprávy ze školy

V diskuzích na iLISTu se v úterý 11. března objevil dotaz na člena katedry ekonomických teorií Ing. Miroslava Ševčíka, zda je pravda, že v případě svého zvolení do Akademického senátu Fakulty národohospodářské zruší obor Regionalistka a veřejná správa na katedře veřejné správy a regionálního rozvoje. Ing. Ševčík informaci popřel.

V diskuzích na iLISTu se v úterý 11. března objevil dotaz na člena katedry ekonomických teorií (KET) Ing. Miroslava Ševčíka, zda je pravda, že v případě svého zvolení do Akademického senátu Fakulty národohospodářské zruší obor Regionalistka a veřejná správa na katedře veřejné správy a regionálního rozvoje (KREG). Ing. Ševčík informaci popřel.

Kromě něj se pro Studentský list k celé záležitosti vyjádřil prof. Robert Holman, který je vedle Ing. Evy Kindlové dalším kandidátem do akademického senátu páté fakulty. Podle jeho slov byl vedle Ing. Ševčíka také nařčen ze záměru zrušit zmíněný obor v případě, že se stane členem akademického senátu nebo bude zvolen děkanem páté fakulty. O své kandidatuře na místo děkana přitom ještě není rozhodnutý.„Je to lež. Nevíme, kdo tuto fámu šíří. Asi ti, kdo chtějí ovlivnit volby a zdiskreditovat kandidáty,“ dodává prof. Holman.

Podle Ing. Jiřího Schwarze, dalšího člena KET, je nepravdivá informace součástí dlouhodobého záměru poškodit kandidáty KET. „Jednou už byla naše katedra vyšachovaná z voleb do akademického senátu, proto v něm teď nemáme žádného zástupce,“ říká Ing. Schwarz. Jak dále dodává, fáma pochází od těch, kteří už určitou dobu vytváří tlak na KET. Konkrétní jména ale neuvedl. Podle něj se původci nepravdivé informace snažili zmanipulovat studenty KREG, kteří by tak mohli výrazně ovlivnit výsledky voleb do akademického senátu tím, že by nevolili prof. Holmana a Ing. Ševčíka.

Vyjádření vedoucího KREG doc. René Wokouna se nám nepodařilo získat, protože je toho času na dovolené, a na katedře není žádný jeho kompetentní zástupce. Prorektor pro vědu a výzkum doc. Jiří Patočka, člen KREG, řekl, že mu o fámách týkajících se členů KET kandidujících do akademického senátu na Fakultě národohospodářské není nic známo.

Mohlo by tě zajímat: