Ševčík nepřednáší, Straka upravuje rozpočty

27. 1. 2003 | | Zprávy ze školy

Ve výuce makroekonomie došlo k dalším změnám. Tentokrát byl stažen z přednášek Makroekonomie I ing. Ševčík s tím, že mu byla ponechána cvičení k tomuto předmětu. „Děkan mě odvolal podle nějakého předpisu, že jako vedoucí fakulty má právo rozhodovat o přednášejících,“ řekl nám k tomu ing. Ševčík. „Zvláštní byl postup, kterým jsem se to dozvěděl,“ pokračuje odvolaný pedagog.

Ve výuce makroekonomie došlo k dalším změnám. Tentokrát byl stažen z přednášek Makroekonomie I ing. Ševčík s tím, že mu byla ponechána cvičení k tomuto předmětu. „Děkan mě odvolal podle nějakého předpisu, že jako vedoucí fakulty má právo rozhodovat o přednášejících,“ řekl nám k tomu ing. Ševčík. „Zvláštní byl postup, kterým jsem se to dozvěděl,“ pokračuje odvolaný pedagog. „Vedoucí katedry mě poslal za docentem Helískem, abych si vyzvedl rozvrh pro příští semestr, a tam mi bylo sděleno rozhodnutí děkana.“ Děkan Straka zdůvodnil své jednání takto: „Ze zákona je dáno, že přednáší pouze profesoři a docenti. Ti z přednášejících makroekonomie pro příští semestr, kteří ještě nejsou docenti, mají zahájeno habilitační řízení. Navíc protestuji proti formulaci „byl odvolán“, pan Ševčík jednoduše nepřednáší, a to také kvůli tomu, že jej nenavrhl jako přednášejícího vedoucí katedry.“

Dále děkan Straka odebral katedře ekonomických teorií část dotací. Podle slov ing. Ševčíka by se mělo jednat o čtyři sta tisíc, které měl Straka přerozdělit pracovníkům páté fakulty jako druhou část třináctého platu. Děkan páté fakulty k tomu uvedl: „Je to standardní postup při úpravě rozpočtu, který byl schválen akademickým senátem. K úpravám rozpočtu dochází každoročně a nemyslím si, že by se to letos nějak lišilo.“

Mohlo by tě zajímat: