Škola nabízí vzdělání, ale i peníze

10. 10. 2007 | | Zprávy ze školy

Kromě vzdělání si můžete na VŠE přijít i na nějaké ty peníze. Máte k tomu hned několik prostředků. Tím nejjednodušším jsou stipendia, ale můžete se zúčastnit také nějaké té soutěže nebo grantu.

Kromě vzdělání si můžete na VŠE přijít i na nějaké ty peníze. Máte k tomu hned několik prostředků. Tím nejjednodušším jsou stipendia, ale můžete se zúčastnit také nějaké té soutěže nebo grantu.

Zdánlivě jednoduchý způsob, jak získat od školy peníze, je zažádat si o stipendium. V případě ubytovacího či sociálního stipendia je nárok nesporný. Prospěchové stipendium si stanovují fakulty dle vlastního zvážení. Nejpřísnější je na Fakultě mezinárodních vztahů (FMV). Objem finančních prostředků, které na stipendia jde, si určují fakulty samy. Proděkan pro pedagogiku FMV Jiří Zeman uvedl: „Pokud jde o zdroje, pak jsou stipendia vyplácena z toho, co obdržíme na stipendia od školy. Konkrétní výše stipendií bude známa asi do půlky října, stejně tak i jednotlivé intervaly studijního průměru“.

Učení není k zahození

Prospěchové stipendium se vyplácí měsíčně. Ve srovnání například s Univerzitou Karlovou je ale nižší. Řádově se jedná o sumu okolo sedmi set korun měsíčně. Jelikož se vyplácí celý školní rok kromě prázdnin můžete si tak přijít na částku okolo sedmi tisíc korun. Konkrétní výše stipendia je ale závislá na fakultě, na které student studuje. Ta si kromě částky stanoví také podmínky, při kterých máte na stipendium nárok. Například stipendijní řád FMV stanoví, že toto stipendium náleží těm, kteří „dosáhli za akademický rok 2006/2007 studijního průměru do 1,30 včetně“. „Důvodem byla nízká stipendia v minulých letech. Při průměru do 1,50 by na stipendium dosáhlo relativně více studentů,“ uvedl Zeman. Na dalších fakultách „stačí“ dosáhnout „v akademickém roce 2006/2007 průměrného prospěchu do 1,50.“ A u všech se také musí splnit další podmínky jako je minimální počet kreditů a zkoušek.

Soutěže na stránkách fakulty

Pokud se student neučí na prospěchové stipendium, je možné zkusit některou ze soutěží, kde se často dá uplatnit práce, která byla povinně požadována v nějakém předmětu. O těchto soutěžích se nejčastěji dozvíte na internetových stránkách fakult nebo školy. Firmy nebo části světa se chtějí prezentovat, chtějí vzbudit zájem o sebe či o svůj kout země, a sponzorují tak různé soutěže. Například v minulém akademickém roce takto vznikla soutěž Premio Iberoamericano, kterou vyhlásil velvyslanec Peru v České republice s pověřením velvyslanectví iberoamerických zemí v Praze. Zaměření těchto prací je různé.
Nejvíce soutěží je momentálně k nalezení na stránkách Fakulty národohospodářské.
„V letošním roce byly vypsány nové projekty – například společný projekt VŠE a Linde Gas a.s. na téma: Ocenění společností nekotovaných na burze – moderní metody a trendy a soutěž O nejlepší odborný článek mladého ekonoma napsaný v anglickém jazyce (ve spolupráci s Českou spořitelnou),“ uvedla prorektorka pro vědu a výzkum Stanislava Hronová.

Granty nejsou špatně hodnocené

Nejsvízelnější způsob, jak si přijít na nějaké ty peníze, je vědecká cesta. Připojit se k nějakému grantu je finančně výhodné, ale povede se to jen málokomu. „Student magisterského studia či doktorand má přirozeně možnost zapojit se do vědecké činnosti odborných kateder formou účasti na grantech vypisovaných VŠE (Interní grantová agentura), tak i externími poskytovateli (GA ČR, GA AV, resortní ministerstva). Záleží přirozeně na jeho iniciativě a jeho zájmu o vědeckou činnost,“ prohlásila Hronová. Pro takové zapojení mají nejlepší předpoklady pomocné vědecký síly. Možné je i zapojení „zvenčí“. Chtěl-li by se student zapojit do vědecké činnosti, má tu možnost, ale „předpokladem je zpravidla již delší dobu trvající spolupráce zájemce a příslušné odborné katedry,“ jak uvedla prorektorka.

Mohlo by tě zajímat: