Školy nechtějí po uchazečích jen matematiku a jazyk

24. 5. 2002 | | Zprávy ze školy

Přijímací zkoušky na ekonomické obory některých fakult obsahují kromě matematiky a jazyků testy ze všeobecného nebo ekonomického přehledu studentů. Školy si tím ověřují zájem absolventů středních škol a jejich motivaci ke studiu daného oboru.

Přijímací zkoušky na ekonomické obory některých fakult obsahují kromě matematiky a jazyků testy ze všeobecného nebo ekonomického přehledu studentů. Školy si tím ověřují zájem absolventů středních škol a jejich motivaci ke studiu daného oboru.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně hodlá přijmout do příštího akademického roku zhruba 400 studentů v bakalářských nebo pětiletých magisterských programech. Kromě matematiky a cizího jazyka je součástí přijímacího řízení písemný test z ekonomie, který ověřuje znalosti v rozsahu osnov ekonomie pro gymnázia a zjišťuje zájem uchazečů o ekonomické dění. Test obsahuje 40 otázek a tvoří 40 % celkového výsledku (matematika a jazyk po 30 %).

Také Ekonomická fakulta Technické univerzity v Ostravě ověřuje vedle znalostí matematiky a jazyka společensko-ekonomický přehled uchazečů. Všechny tři testy vstupují do konečného výsledku rovným dílem, společně s prospěchem na střední škole. V letošním roce bude na této škole přijato do bakalářských programů asi 300 studentů.

Podobné podmínky přijímacích zkoušek má Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity, která mimoto zohledňuje prospěch ze střední školy. Fakulta obchodně podnikatelská Slezské univerzity v Opavě testuje přihlášené z ekonomie, matematiky, cizího jazyka a společenského rozhledu.

Stejně jako na VŠE naopak probíhají přijímací zkoušky na obor Ekonomie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Jazyk (kterým je zde povinně angličtina) doplňuje pouze matematika. Ekonomická fakulta Západočeské univerzity v Chebu a Plzni, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Fakulta sociálně-ekonomická ústecké univerzity, Ekonomicko-správní fakulta Univerzity Pardubice, Hospodářská fakulta liberecké univerzity – to vše jsou fakulty, kde se přijímací zkoušky omezují na matematiku a cizí jazyk.

Stejnou podobu má také přijímací řízení na většině soukromých vysokých škol ekonomického zaměření: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola finanční a správní, Bankovní institut nebo vysoká škola mladoboleslavské automobilky Škoda. Soukromé školy často prohlašují, že studenti projevují dostatečnou motivaci ke studiu tím, že jsou ochotni platit vysoké částky za školné.

Jedinou školou, která se od předchozích odlišuje, je Anglo-americký institut liberálních studií. Uchazeči o obor Ekonomika a management zde píší motivační esej a test z angličtiny. Následuje pohovor nad vypracovaným esejem.

Mohlo by tě zajímat: