Skřivánci na síti

24. 9. 2004 | | Nezařazené

Zatím nejpřísnější pravidla v histori zavádí škola pro studenty, kteří chtějí využívat erární počítače. Důvod zpřísněných prověrek uživatelů počítačové sítě objasňuje šéf oddělení síťové infrastruktury major Tomáš Skřivan: „Ve škole se to hemžilo hackery, skoro na všech počítačích byl nelegální software a P2P programy, už jsme s tím museli začít něco dělat.“

Zatím nejpřísnější pravidla v histori zavádí škola pro studenty, kteří chtějí využívat erární počítače.

Důvod zpřísněných prověrek uživatelů počítačové sítě objasňuje šéf oddělení síťové infrastruktury (OSI) major Tomáš Skřivan: „Ve škole se to hemžilo hackery, skoro na všech počítačích byl nelegální software a P2P programy, už jsme s tím museli začít něco dělat.“

Zejména z těchto důvodů zavádí OSI nová pravidla pro přístup do počítačové sítě VŠE. Ten již studenti nebudou mít automaticky, jako tomu bylo dříve. „Každý prvák, který chce využívat počítače ve škole, musí absolvovat PC, tedy prověrku cucáka,“ upozorňuje Skřivan. Stejnou prověrkou musí projít i studenti připojení k internetu na kolejích.

Bezpečnostní prověrka se skládá ze tří částí. V první řadě musí student absolvovat test osobnosti, na jehož základě psycholog určí, zda je student způsobilý užívat počítač. Druhá část prověrky obnáší nastudování BOZP (bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v počítačových učebnách, aby škola nenesla odpovědnost za případné utonutí, které si student způsobí nesprávnou prací se sítí.

„Naprosto klíčová je ale třetí fáze,“ zdůrazňuje major Skřivan. „Student se musí dostavit ke mně na Žižkov, do místnosti sb200B. Tam si nejprve vyslechne moji hodinovou přednášku na téma Proč správci sítě netolerují počítačovou kriminalitu,“ vysvětluje Skřivan. „Poté projde důkladnou desinfekcí, aby nenakazil počítače viry.“ Na závěr stačí již jen vyslovit zaklínadlo „správce sítě je ta nejdůležitější osoba na této škole a nikdy si nedovolím porušit její pravidla pro využívání počítačů na VŠE“ a vše je hotovo. „Osobně pak dohlédnu na to, aby bylo studentovi zřízeno konto,“ dodává Skřivan.

Mohlo by tě zajímat: