Sodexo slibuje kvalitu a větší porce

5. 1. 2010 | | Zprávy ze školy

Akční plán na vylepšení poskytovaných služeb připravuje Menza
Italská. Strávníci se tak možná dočkají větších porcí nebo
vstřícnější obsluhy.

Akční plán, který vypracovala menza Sodexo na celkové zlepšení
poskytovaných služeb v menze Italská, se chýlí do finále. Podrobný
pracovní dokument je výsledkem Expectation Meetingu z 21. října 2009 a
má reflektovat požadavky VŠE a strávníků, tedy studentů a zaměstnanců.
„Pracujeme s klientem. Chtěli jsme si vyslechnout názory, připomínky a
očekávání,“ vysvětluje vznik Akčního plánu Jiří Pfleger, manažer
restaurace Sodexo.

Projekt má tedy podrobně vymezit, jakým způsobem se menza Italská bude
snažit dosáhnout těchto očekávání i se stanovením zodpovědných osob.
Dokument však musí nejprve projít schválením na úrovni nejvyššího
vedení VŠE, protože některé body Sodexo řeší v součinnosti se školou.
„Určitě ho budeme společně projednávat ještě před koncem roku,“
ujišťuje kvestor Libor Svoboda, který se na projednávání Akčního plánu
také podílí.

Pokud se plán prosadí, celkový servis v menze by se měl stát
především kvalitnějším. Pro návštěvníky menzy to pak znamená, že se
setkají například se vstřícnějším přístupem personálu, rychlejším
odbavením, většími a kvalitnějšími porcemi s nápojem v ceně nebo
s příjemnějším prostředím menzy.

Studenti však o existenci Akčního plánu nevědí. K případným
změnám se ale staví pozitivně. Většina z nich se totiž shoduje, že je
co vylepšovat. „V menze mi moc nechutná, takže bych lepší kvalitu jídla
ocenila,“ říká Maryia z Fakulty podnikohospodářské. Souhlasí s ní
i Honza, student Národohospodářské fakulty, i když se ke změnám staví
více kriticky. „Snaha je ale lepší, než kdyby nedělali nic,“
uzavírá Honza.

Mohlo by tě zajímat: