Srpnové záplavy v číslech

6. 11. 2002 | | Zprávy ze školy

Předběžný odhad škod na majetku VŠE a výdajů v souvislosti se srpnovými povodněmi je podle kvestora školy Ing. Jiřího Kříže zhruba 6 101 000 Kč. Ve výcvikovém středisku v Dobronicích vznikla škoda ve výši 4 621 000 Kč, na Suchomelu 967 000 Kč. Na úhradu nákladů souvisejících s povodněmi v roce 2002 vyčlenilo ministerstvo školství pro vysoké školy zatím 5 milionů Kč. VŠE uplatnila požadavek 740 000 Kč.

Předběžný odhad škod na majetku VŠE a výdajů v souvislosti se srpnovými povodněmi je podle kvestora školy Ing. Jiřího Kříže zhruba 6 101 000 Kč. Ve výcvikovém středisku v Dobronicích vznikla škoda ve výši 4 621 000 Kč, na Suchomelu 967 000 Kč.

Na úhradu nákladů souvisejících s povodněmi v roce 2002 vyčlenilo ministerstvo školství pro vysoké školy zatím 5 milionů Kč. VŠE uplatnila požadavek 740 000 Kč. Jedná se o položku vyjadřující náklady, které škola už vynaložila nebo ještě nutně vynaloží na základní zajištění poškozeného majetku v Dobronicích a na Suchomelu.

Areál v Dobronicích byl pojištěn a VŠE uplatňuje škodu ve výši 3 634 000 Kč, což je hodnota poškozeného majetku v účetní evidenci. Pojišťovna tyto pořizovací ceny musí převést indexem na takové ceny, za které by byl majetek pořízen dnes. Pojistné plnění na obnovu tohoto zničeného majetku bude podle kvestora Jiřího Kříže zhruba 5,5 milionu Kč. Mezitím škola hradí výdaje z vlastních fondů.

VŠE také poskytla 513 000 Kč jako humanitární pomoc. Magistrátu hlavního města Prahy věnovala deky za 60 000 Kč a umožnila ubytování evakuovaným osobám na kolejích v Praze (Blanice) a v Jindřichově Hradci (Švecovy kasárna). Na Rooseveltově koleji v Praze bydleli vojáci. Celková částka za ubytování představuje cca 453 000 Kč.

Mohlo by tě zajímat: