Stavební boom se na Žižkov pomalu vrací

3. 4. 2009 | | Zprávy ze školy

Ze 350 miliónů korun na investiční akce jde letos nejvíce peněz do
Jindřichova Hradce na nové výukové prostory, dále pak v Praze na novou
sportovní halu a na rekonstrukci kolejí. V příštích letech by se naopak
mělo dostat na areál VŠE na Žižkově. Plánují se různé varianty
nástaveb a rekonstrukcí.

Rozpočet na rok 2009 počítá se zhruba 350 miliony korun na investiční
akce. Velká část peněz putuje na dostavbu Sportovního areálu Nad
Třebešínem, výukových prostor informačního centra Fakulty managamentu a
na rekonstrukci koleje Jarov I. E, která má být spojena s dostavbou
podlaží pro ubytování hostujících profesorů. Kromě dalších úprav se
ale do budoucna plánuje další výstavba v areálu VŠE na Žižkově.

„Do konce června by měly být zpracované studie nástavby Nové budovy,
Likešovy auly a nástavby a rekonstrukce Staré budovy,“ tvrdí kvestor Libor
Svoboda. Investiční plány pro tento rok vychází z aktualizace
Dlouhodobého záměru VŠE, která byl projednávána v září 2008. Při
sestavování investičních akcí pro rok 2009 se podle předsedy Finanční
komise Akademického senátu VŠE Vladimíra Zelenky nevyskytly žádné
závažné rozpory. „Projednávání bylo klidné, připomínky se týkaly
například zpřehlednění některých tabulek,“ vzpomíná Zelenka.

Není místo pro další studenty
Důvodem výstavby je nedostatečná výuková kapacita místností. Problém
s nástavbami v minulosti byl ale ten, že budovy VŠE leží na území
městské památkové rezervace. Zvýšení současných budov tak naráželo na
požadavek památkářů na zachování výhledu na Žižkov ze směru od
Pražského hradu. „Mohou nám pomoci nové budovy, které se staví v ulici
Italská, a asi budou pokračovat ještě dál dolů k Seifertově ulici,“
tvrdí kvestor Svoboda. Bez problémů by měla projít nástavba na Likešovu
(dříve Starou) aulu, jelikož žádnému výhledu nevadí. „Mohli bychom tak
získat dvě učebny s kapacitou zhruba osmdesát míst,“ odhaduje Svoboda
s tím, že přesnější čísla ukáží až připravované plány. Šanci na
úspěch má i nástavba čtvrtého patra na Novou budovu v místě, kde má
patra pouze tři.

Plánuje se postupná rekonstrukce Staré budovy. Učebny sice
nepřekračují hygienické normy, ale některé z nich jsou na hraně.
„Učebny VŠE splňují veškeré normy, které v této oblasti platí,“
ujišťuje vedoucí Odboru správy majetku (OSM) Tomáš Horský. Malé učebny
pro 25 lidí se dříve tvořily přidáním příček mezi větší učebny.
Tehdy ovšem nebyly pro 25 studentů. Toto číslo vzniklo až v souvislosti
s potřebným navyšováním kapacit. „V systému ECTS po těchto učebnách
již dnes není, a ani do budoucna zřejmě nebude, taková poptávka,“ tvrdí
Svoboda. Celkem je těchto malých učeben třicet sedm, zůstat by jich mělo
zhruba deset.

Reprezentativní prostory chybí
V areálu na Žižkově by měly i v roce 2009 proběhnout dvě
výraznější změny. První z nich je rekonstrukce Vencovského auly.
„V současné době jsou křesla, podlahové krytiny a osvětlení z části
v neprovozuschopném stavu,“ uvádí návrh rozpočtu důvody pro
rekonstrukci prostor, které mají být reprezentativní, byť v současné
době nejsou. Druhým projektem je vrátnice, respektive budoucí recepce
v Nové budově, která by měla napomáhat návštěvníkům VŠE v lepší
orientaci. Dnešní stav je totiž takový, že návštěvník dostane informace
ve vrátnici Staré budovy, a pak se většinou opět ztratí, než dojde do
Rajské budovy.

Investiční akce – návrh na zařazení staveb do návrhu rozpočtu
roku 2009
tis. Kč
*Stavby nad 10 mil. Kč** 274 458
Sportovní areál Nad Třebešínem 81 900
Výukové prostory a inf. centrum F6 JH 113 972
Nástavba nad posluchárnou C 10 900
Rekonstrukce koleje Jarov I/E + PD 57 182
Rekonstrukce elektro, zasíťování na koleji Vltava + PD 10 504
*Stavby pod 10 mil. Kč** 38 903
Rekonstrukce koleje Jarov III/G – PD 800
Úprava vstupu do NB – informační místnost 3 800
Výměna hliníkových oken v NB 7 000
Akustické úpravy učeben JM 2 600
Výměna elektrorozvodů v NB 2 300
Výměna výtahu v areálu JM 3 100
Rekonstrukce SB 710
Oprava osvětlení, podlah. krytiny Venc. aula 2 900
Výměna oken Jarov II 5 882
Výměna oken kolej Vltava – již. strana 2 941
Dovybavení fakult mobiliářem 1 600
Nábytek CIKS 900
Zasedací místnost F1 850
Rekon. plotu + revitalizace svahu k ulici U Rajské zahrady 1 700

Jako každý rok je z rozpočtu obnovováno vybavení učeben na Žižkově
systémem kus za kus. „Odbor správy majetku provádí průběžně opravy
vlastních učeben a zajišťuje náhradu za poškozený mobiliář,“ říká
Horský. Nábytek na Žižkově je prý v současné době starý deset až
patnáct let. „V roce 2009 by také měla být dokončena instalace pevných
dataprojektorů a pláten prakticky ve všech učebnách,“ tvrdí kvestor
Svoboda. Pokud by se studentům nelíbila kvalita nějaké tabule, tady
vychází OSM z přání fakult. „Výměna tabulí je prováděna pouze na
základě požadavků vedení fakult,“ upozorňuje Horský. Instalace nového
mobiliáře probíhá během zkouškového období.

Pro rok 2009 je objem investičních akcí z části financovaný prodejem
podílu VŠE na hotelu CDMS Krystal, který se uskutečnil za zhruba
200 milionů korun. Pro další roky VŠE předpokládá vedle vlastních
zdrojů i získání státní dotace. Žádost o ni pravděpodobně podle
kvestora Svobody podá VŠE ještě letos.

Mohlo by tě zajímat: