Studenty Cestovního ruchu čekají nové studijní plány

21. 6. 2018 | | Zprávy ze školy IMG_0122

Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů oznámil změnu u oboru Cestovní ruch a regionální rozvoj. Nově je akreditován pouze jako Cestovní ruch. V důsledku tohoto rozhodnutí dochází ke změnám v bakalářských i magisterských studijních plánech. Nová akreditace se týká všech studentů již od příštího akademického roku, tedy od září 2018.

Bakalářský stupeň

V zimním semestru se znovu otevře volitelný předmět 2CR306 Cestovní ruch a kultura a nově také volitelný mimosemestrální kurz 2CR323 MICE Management. (management v oblasti setkávání, incentivy, kongresů, konferencí, výstav a veletrhů, pozn. red.) Tento předmět bude vyučován v angličtině Ricardem Garciou Viannou z Madridu, a to od 24. do 26. září. K otevření mělo dojít již v letním semestru tohoto akademického roku, během druhého týdne výuky byl však kurz z důvodu nemoci přednášejícího zrušen.

V letním semestru se opět otevřou volitelné předměty 2CR307 Atraktivity a produkty cestovního ruchu a mimosemestrální kurz 2CR316 Postavení České republiky ve světovém cestovním ruchu. Studenti v rámci předmětu vyjedou na zahraniční studijní cestu na jeden z nejznámějších mezinárodních veletrhů cestovního ruchu v Berlíně. Exkurze proběhne od 8. do 10. března 2019.

Kurz 2CR201 Organizace a řízení stravovacích a ubytovacích zařízení fakulta otevře jen v letním semestru. „V zimním semestru byla malá obsazenost, většina studentů si jej volí podle studijního plánu v semestru letním,“ komentuje Liběna Jarolímková, vedoucí Katedry cestovního ruchu.

Nově je do studijních plánů zařazen povinný předmět 2CR310 Destinační management, který nahrazuje 2CR309 Programování a projektování regionálního rozvoje cestovního ruchu. Studenti, kteří tento kurz absolvovali se nemusí bát ztracení kreditů, jsou samozřejmě nadále platné.

Magisterský stupeň

V zimním semestru bude pro studenty nově otevřený mimosemestrální kurz 2CR421 Inovativní přístupy v rozvoji destinací cestovního ruchu. Tento předmět bude v angličtině vyučovat Irena Nikolova z univerzity v Sofii v termínu od 12. do 16. listopadu. Dále jsou vypsány nové volitelné kurzy 2CR424 Řízení lidských zdrojů v organizacích cestovního ruchu a 2CR426 Management kvality ve službách cestovního ruchu. Oba předměty budou vedeny externistou Janem Žufanem, který od roku 2016 působí jako vedoucí analytického oddělení na Univerzitě Jana Ámose Komenského v Praze a v minulosti vyučoval na Vysoké škole hotelové v Praze.

Výše zmíněné cesty na veletrh cestovního ruchu v Berlíně se mohou zúčastnit i studenti magisterského stupně studia a to s kurzem 2CR416 Trendy světového cestovního ruchu.

Mohlo by tě zajímat: